De kosten en baten van samenwerking in het Stadhuis