15 mei 2014

De kracht van de stad – Coalitieakkoord Almere 2014-2018

Op donderdag 15 mei 2014 hebben de onderhandelaars van D66, PvdA, VVD, Leefbaar Almere en CDA aan de pers bekend gemaakt dat het deze partijen gelukt is om een coalitieakkoord te sluiten. Dat akkoord heeft de titel ‘De kracht van de stad’ gekregen.

Tijdens een persconferentie hebben de onderhandelaars het akkoord bekend gemaakt en een toelichting op het akkoord gegeven. De onderhandelaars hebben daarbij ook laten weten welke kandidaten door de fracties voor benoeming tot wethouder zullen worden voorgedragen.

De afdeling van de PvdA zal op zaterdag 17 mei 2014 het gesloten akkoord bespreken. De afdelingsvergadering zal een besluit nemen over de deelname van de PvdA aan het gevormde college en de uitvoering van het akkoord.

Coalitieakkoord Almere 2014-2018