De kracht van de stad – Coalitieakkoord Almere 2014-2018