Door op 24 maart 2016

De lange mars naar de GoedHuur-woningen

In 2012 vond de fractie van PvdA het huurbeleid van de corporaties alarmerend. Na een gedegen analyse heeft de PvdA in goede samenwerking met de VVD in 2013 het initiatief genomen voor een onderzoek naar duurzaam betaalbare huurwoningen. Dat initiatief heeft nu gezorgd voor de GoedHuur-woningen. En er zitten meer veelbelovende projecten voor betaalbare huur in het vat. Een gesprek met John van der Pauw, fractievoorzitter van de PvdA.

Waarom was het huurbeleid van de Almeerse corporaties aanleiding voor de PvdA-fractie om zich extra te richten op de betaalbaarheid van het wonen in Almere?
“De huurprijzen in Almere wijken sinds jaar en dag af van die op het oude land. Voor een woning met dezelfde kwaliteit betaalt een Almeerse huurder al decennia meer dan zijn of haar collega huurder aan de andere kant van een van de bruggen. De jaarlijkse huurverhoging ligt hier ook al tijden lang boven het landelijk gemiddelde. Daar kwam in 2012 nog eens bij dat de corporaties bij nieuwe verhuringen niet langer 80, maar 90 of 100 procent van de maximaal mogelijke huurprijs bij de huurder in rekening wilden brengen. Die zogeheten huurharmonisaties bij mutaties zouden de toch al dure huurvoorraad nog duurder en daarmee onbetaalbaar maken.”

Daarom moeten Almeerse woningzoekenden betaalbare huurwoningen met een lampje zoeken?
“Dat kun je wel stellen. Van de ongeveer 80.000 Almeerse huizen is nog niet een derde huurwoning en nog niet een kwart betaalbare huur. En dan hebben voorgaande kabinetten ook nog eens het mes gezet in de huurtoeslag. Dankzij Balkenende 1 ontvangt iedere huurder met huurtoeslag maandelijks € 27 minder. Rutte 1 heeft de huurtoeslag voor woningen die duurder zijn dan € 410 verlaagd van 75 naar 65 procent. Door die maatregelen hebben huurders met een smalle beurs maandelijks een gat van € 60 in hun huishoudbudget.”

Voor de PvdA een reden om een projectgroep aan het werk te zetten. En die groep heeft vervolgens in februari 2013 een rapport gepresenteerd?
“De projectgroep bestond uit leden van de afdeling en raadsleden die het onderwerp echt hebben uitgediept. Gaandeweg bleek op landelijk niveau een groep volkshuisvesters en makelaars bezig met het zelfde onderwerp. Die groep heeft de discussienota “De Regiecorporatie” aan minister Blok aangeboden (Bron 1). Mede dankzij de verbinding met die groep heeft onze projectgroep het rapport “Over de rendabele verhuur van betaalbare woningen en Almere” (Bron 2) in februari 2013 aan wethouder Duivesteijn kunnen aanbieden (Bron 3)”

En dat rapport is vervolgens de basis geweest voor een initiatief samen met de VVD?
“Dat rapport lag aan de basis van een initiatief-raadsvoorstel met de titel ‘Bouwen voor Almere’ (Bron 4). Op 4 juli 2014 is dat voorstel met de steun van de ChristenUnie, de SP, D66, het CDA, de fractie van der Velde en uiteraard de VVD en de PvdA aangenomen. PVV, GroenLinks, Leefbaar Almere en Almere Liberaal hebben tegen dat voorstel gestemd. En toen was het college aan zet.”

Dat was nog geen gelopen race?
“Dat is juist. Ambtenaren hebben een extern een minder enthousiast rapport laten schrijven. Toch heeft het college besloten om een wedstrijd te organiseren om te kijken wie in Almere zou kunnen zorgen waar zoveel vraag naar is: echt betaalbare huurwoningen.  Ondertussen kwamen er verkiezingen aan. Tijdens de coalitiebesprekingen mocht de PvdA het probleem van de betaalbaarheid van het wonen aan de andere partijen duidelijk maken.”

Onlangs is het resultaat van de wedstrijd GoedHuur-woningen gepresenteerd.
“Krek, de uitslag is onlangs bekend gemaakt Twee combinaties voldeden aan de eisen van de wedstrijd en mogen hun plannen voor duurzame betaalbare huurwoningen gaan realiseren. Tussen de inzendingen zaten ook plannen die net niet aan alle eisen voldoen, maar die wel kansen bieden om in Almere extra betaalbare huurwoningen te laten bouwen.  Daarom zit er nog meer in het vat, zo heeft wethouder Tjeerd Herrema laten weten. En dat is in Almere keihard nodig.”