Door op 18 januari 2014

De rechtsstaat: ons stevige fundament

Onze Nederlandse samenleving is gebouwd op de wezenlijke westerse waarden van mensenrechten, democratie en de scheiding der machten. Haatzaaiers van diverse snit proberen onrust te stoken. De Partij van de Arbeid laat zich niet bang maken en vertrouwt op het stevige fundament van onze rechtsstaat.

De Moslim Jongeren Almere hebben een prediker van rabiate teksten uitgenodigd om naar Almere te komen. De Partij van de Arbeid houdt niet van predikers van de haat. Als het om haatzaaiers gaat maakt de PvdA geen onderscheid tussen Hollanders en anderen.

Onze democratie – met grondwettelijke waarborgen inzake godsdienstvrijheid, vrijheid van levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting, het recht van vereniging en dat van vergadering en betoging en een wetboek van Strafrecht – kan tegen een stootje. Al die wezenlijke westerse waarborgen hebben gezorgd voor de meest vreedzame en veilige samenleving in de geschiedenis van de mensheid. Hier hoeft niemand te vrezen voor de almacht van een absoluut heerser. Hier hoef je niet bang te zijn dat zonder eerlijk proces de vrijheid van onderdanen absoluut wordt beperkt.

De PvdA zal daar waar dat nodig is het debat aangaan met hen die wezenlijke westerse waarden om zeep willen helpen. Dat geldt niet alleen voor excentriekelingen die de waarde van de emancipatie van de vrouw en het recht op een fatsoenlijk bestaan voor homo’s en andere minderheden willen ontkennen, maar ook voor hen die door angst in ons mooie landje te zaaien groepen tegen elkaar willen opzetten.

Alle Almeerse jongeren moeten een eerlijke kans hebben op een fatsoenlijk bestaan. Dat voorkomt dat jongeren radicaliseren. Ze moeten de geneugten van de westerse wereld kunnen proeven. Ze moeten mee kunnen doen. Dat voorkomt dat ze op afstand komen te staan van onze democratische samenleving en zijn wezenlijke westerse waarden.

Die wezenlijke westerse waarden van onze rechtsstaat bieden een stevig fundament, dat weerstand biedt aan de lokroep van radicale onheilsprofeten. Wie twijfel wil zaaien aan de stevigheid van het fundament van onze wezenlijke westerse waardenprobeert zelf angst te zaaien. En angst is – zo weet iedere Hollander – een slechte raadgever. De PvdA vertrouwt op onze rechtsstaat en laat zich niet bang maken.

John van der Pauw