23 april 2013

Discussiebijeenkomst over rendabele verhuur van woningen op dinsdag 5 maart 2013

De projectgroep Wonen heeft met het rapport ‘Rendabele verhuur van betaalbare woningen in Almere’ verslag gedaan van een zoektocht naar de mogelijkheid om betaalbare huurwoningen rendabel te exploiteren. De projectgroep presenteert dit rapport aan de afdeling op dinsdag 5 maart 2013 vanaf 20.00 uur in Buurtcentrum ’t Kardoes. Na de presentatie is er alle ruimte om met de leden van de projectgroep in gesprek te gaan. Aan die discussie zal ook Adri Duivesteijn deelnemen.

De stijgende prijzen voor huurwoningen zijn voor de projectgroep Wonen aanleiding geweest voor nader onderzoek. De zoektocht van de projectgroep heeft onder meer gezorgd voor contact met een groep die zich landelijk met een soortgelijke vraag bezig houdt. Daardoor is contact ontstaan met partijgenoten die elders werkzaam zijn in de volkshuisvesting. De andere groep heeft onlangs een discussienotitie aan minister Blok aangeboden. Die notitie is te vinden op de website van de Almeerse Partij van de Arbeid.
Ondanks een veranderende vraag (naar huurwoningen) zijn in 2011 weer meer huurwoningen verkocht dan er nieuwbouw is opgeleverd. Huurwoningen blijven een schaars en steeds duurder goed in Almere en elders.

De komende jaren zullen er in Almere jaarlijks 300 woningen minder worden gebouwd dat nodig is voor de Almeerse vraag. De hoogste tijd dus om te zien of daar iets aan gedaan kan worden. Volgens de projectgroep is dat mogelijk.

De projectgroep Wonen geeft u graag op 5 maart 2013 tekst en uitleg en gaat graag met de afdeling in gesprek. Wethouder en lid van de Eerste Kamer Adri Duivesteijn zal ook aan die discussie deelnemen.

Wie naar de bijeenkomst in buurtcentrum ’t Kardoes wil komen kan zich aanmelden bij Shanti Tuinstra: stuinstra@almere.nl

 Update: Plan Woonbedrijf PvdA maakt landelijk discussie los. Zie dit artikel in Trouw

Over rendabele verhuur van betaalbare woningen