25 juli 2013

Door de wijk of over de dijk…

Voor de winkeliers in Almere Haven is het handig als Overgooiers en Zeewoldenaren snel naar het centrum van Almere Haven kunnen rijden. Om dat mogelijk te maken zijn allerlei besluiten nodig. De Partij van de Arbeid heeft het coördinatievoorstel van burgemeester en wethouders geamendeerd. Het college liep vooruit op een in de toekomst te nemen besluit. De PvdA heeft dat voorkomen. Daarnaast is de participatie gewaarborgd. Een gesprek met fractie-assistent At Kasbergen en -voorzitter John van der Pauw.

Waarom is de bestaande route van Overgooi naar het centrum van Almere Haven niet adequaat?
Burgemeester en wethouders willen een snellere route voor Overgooiers en Zeewoldenaren naar het winkelcentrum van Almere Haven. Dat is goed voor het economisch draagvlak van dit centrum. Het plan voor de Kustzone Almere Haven bleek te duur. Anders zou dat idee van een Zuiderzee havenstadje bij Almere Haven gezorgd hebben voor vergroting van het economisch draagvlak. Het havenstadje bleek financieel niet haalbaar.

En nu liep het college voor de troepen uit?
Inderdaad. Burgemeester en wethouders hadden een concept raadsbesluit laten maken waarmee de raad al zou vastleggen dat die nieuwe snellere verbinding tussen Zeewolde / Overgooi en het centrum van Almere Haven via de Gooimeerdijk zou lopen. Daar was het besluit helemaal niet voor bedoeld. Het besluit dat de gemeenteraad moest nemen zou alleen gaan over de coördinatie van meerdere besluiten en niet over de keuzes die nog gemaakt moeten worden.

Valt er dan nog iets te kiezen?
Het is op meerdere manieren mogelijk om een snellere verbinding van Overgooi met Almere Haven te maken. Dat bleek uit de achterliggende stukken. Er zijn meerder manieren om autoverkeer van Overgooi en Zeewolde naar Almere Haven centrum mogelijk te maken. De verschillenzijn misschien nog het beste te benoemen als “ door de wijk of over de dijk”. En die keuze – wordt het een weg over de dijk of door de wijk – hoefde de gemeenteraad nog niet te maken. Toch stonde keuze “over de dijk” al in het concept raadsbesluit.

Met een amendement heeft de PvdA die te vroege keuze weten te voorkomen?
Inderdaad. De gemeenteraad heeft nu een besluit genomen waarin staat dat diverse besluiten over de ‘mogelijke’ openstelling van de Gooimeer-dijk voor verkeer zullen worden gecoördineerd. Daarmee loopt de raad niet vooruit op een van de alternatieven. Ook volgens het college was alles nog mogelijk. Volgens de PvdA moet je dan ook geen besluit nemen waarin alleen het openstellen van de Gooimeer-dijk centraal staat.

Had dat ook iets te maken met de participatie?
Als je nog geen keuze hebt gemaakt uit alternatieven en je wil nog dat bewoners mee kunnen denken over de beste oplossing, dan moet je niet aan de voorkant maar één van de mogelijkheden als de oplossing vastleggen. Er hebben zich namelijk al bewoners gemeld die graag willen meedenken en die een opvatting hebben over de oplossingen. Je kunt er dan als gemeente voor kiezen om bewoners gebruik laten maken van de formele inspraakprocedures of omwonenden meer inhoudelijk betrekken bij de te maken keuzes.

Waar moet ik dan aan denken?
Bij ons is de gedachte opgekomen om een enquête te houden onder de bewoners van de direct betrokken wijken. Met een soort referendum zou je de Overgooiers en bewoners uit de Meenten en Grienden kunnen laten kiezen uit de verschillende oplossingen.

De PvdA wilde het college bij de invulling van de participatie niet te veel voor de voeten lopen. Daarom hebben we dat concrete voorstel uit ons amendement gehaald. Het is nu aan burgemeester en wethouders om de direct betrokken burgers mee te nemen in de voors e tegens van alle oplossingen, zodat het fraaiste resultaat uit de bus komt… .