12 juni 2017

Dubbele uitnodiging: ALV en Tour de Sociale Woningbouw

Een dubbele uitnodiging op woensdag 21 juni
Graag nodigen wij u uit voor een ALV met één agendapunt: de voordracht van de kandidaat secretaris.
Binnen het bestuur van de PvdA Almere is een vacature ontstaan, die van secretaris.
Gerrit Spilt heeft zich verkiesbaar gesteld voor deze functie en na een gesprek met het voltallige bestuur dragen wij hem graag voor als secretaris tijdens deze ALV.
De ALV wordt op een ongebruikelijk plek gehouden, namelijk in Cafeop2 naast het Stadhuis, aanvang 19.30 uur en de koffie staat klaar.

Na deze ALV gaan wij naar buiten voor de

Tour de Sociale woningbouw!

Ben je benieuwd naar het verhaal achter de Spaceboxen aan de Odeonstraat? Of de transformatie van De Aardbei van onrendabel kantoorgebouw naar sociale huurwoningen voor jongeren?
Kom dan op 21 juni naar de Tour de Sociale woningbouw die wij organiseren. Tijdens deze tour nemen wij je mee langs verschillende ‘bijzondere’ sociale woningbouwprojecten in en rond het centrum.
De tour loopt langs ‘bijzondere’ oude, nieuwe en toekomstige sociale woningbouwprojecten. Tjeerd Herrema zal tijdens de tour achtergrondinformatie verstrekken bij de verschillende projecten.
De hele tour wordt te voet afgelegd.

Later aansluiten? Dat kan ook, bel dan met raadslid Kerim Iskender om te vragen waar de groep zich dat moment bevindt, Kerim is bereikbaar op:06-52840088.

Aanvang ALV: 19.30 uur
Locatie: Caféop2
Aanvang Tour de Sociale Woningbouw: 20.00 uur
Start: Caféop2

Wij kijken uit naar uw komst!