“€ 250.000 voor ingehuurde ambtenaar onacceptabel”

Door Jerzy Soetekouw op 17 september 2017

Een jaarsalaris van meer dan 250.000 euro. Voor veel mensen is dat waarschijnlijk een droom. Voor door de overheid gehuurde externe werknemers blijkt het echter niet zo gek. Sommige externen strijken bij gemeentes meer dan 250.000 euro, zo blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad.

Het tegenstrijdige daaraan is dat ambtenaren zelf helemaal niet zo veel per jaar mogen verdienen. De Wet Normering Topinkomens (WNT) zorgt ervoor dat de salarissen van werknemers in de publieke of semipublieke sector niet te hoog worden. Sinds vorig jaar is de norm verlaagd naar 179.000 euro per jaar. Maar hoewel deze wet wel voor alle ambtenaren in dienst geldt, geldt hij niet voor door de overheid ingehuurde werknemers. Daardoor kan een gemeente in veel gevallen meer dan de norm bieden, waardoor sommige ingehuurde gemeenteambtenaars meer verdienen dan een minister.

Dat steekt Jerzy Soetekouw. Hij is fractievoorzitter namens de PvdA in Almere, een gemeente die een directeur bedrijfsvoering meer dan 250.000 euro betaalde. „We moeten heel zorgvuldig met het gemeenschapsgeld omgaan. Het lijkt me niet dat we dat doen door een directeur bedrijfsvoering zo veel te betalen. Die externen verdienen veel te veel.”

Projectleider voor 200 euro per uur

Een oplossing ligt volgens het raadslid in het aannemen van minder externen: „Je ziet dat bijna 20 procent van het personeel in de gemeente Almere extern is. Dat is voor een overheidsorganisatie kapitaalvernietiging. Zodra die externe weggaat, is namelijk ook al je kennis weg. Ik wil af van die externen, helemaal omdat het goedkoper is om je eigen personeel te hebben.”

Dit standpunt deelt Peter Kwint, Tweede Kamerlid van de SP. „Je moet gewoon voor belangrijke taken zo veel mogelijk je eigen expertise in huis hebben. Je merkt dat dit nu vaak niet gebeurt. Mensen die in het verleden voor de overheid werkten zijn voor zichzelf begonnen en worden nu ingehuurd voor 200 euro per uur als projectleider. Deze constructie lijkt me, behalve voor die ambtenaar, voor niemand goed. En dit gaat allemaal van het belastinggeld af.”

‘Dan ga je maar lekker wat anders doen’

Kwint pleit ervoor dat de inkomensgrens ook voor externe ambtenaren moet gelden: „We hebben in de Kamer al gezegd dat je ook voor externen zo’n Wet Normering Topinkomens moet invoeren. Dan weet je gewoon zeker dat er een maximum is aan wat je bij de overheid kan verdienen. Als je meer wil verdienen, dan moet je dat lekker zelf weten. Maar bij de overheid werk je voor ons allemaal. En als je dat niet genoeg vindt, dan ga je maar lekker wat anders doen”, oordeelt hij scherp.

Bron: https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/het-gesprek/2017/09/gemeenten-moeten-minder-externen-aannemen

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw