1 april 2014

Een bestuur voor alle Almeerders

Op 19 maart 2014 scheen de zon en hebben de Almeerders gebruik kunnen maken van hun recht om te stemmen op één van de kandidaten voor de gemeenteraad. De PvdA dankt alle 8.666 Almeerders die hun stem hebben uitgebracht op één van onze kandidaten. Dankzij die stemmen zullen de komende vier jaar vijf raadsleden van de PvdA mede bepalen welke kant het met Almere en de Almeerders opgaat.

Door de uitslag is de PvdA nu qua grootte de derde partij in Almere. Met tevredenheid stelt de PvdA vast dat bijna 80 procent van de kiezers gekozen heeft voor fatsoenlijke politici. Dat wil zeggen raadsleden die zich verzetten tegen het discrimineren en criminaliseren van Almeerders op basis van etnische of andere aspecten. Dankzij die meerderheid van de kiezers is gewaarborgd dat Almere ook de komende vier jaar weer een deugdelijk politiek bestuur ken kennen.

D66, Leefbaar Almere, de SP en de combinatie AP/OP A hebben zetels gewonnen. PvdA en VVD hebben zetels ingeleverd. De PvdA past daarmee bescheidenheid.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de grootste Almeerse fractie niet in staat is om een college te formeren. Op donderdag 27 maart 2014 krijgen alle fracties de mogelijkheid om de verkiezingsuitslag te duiden. Mede op basis van de opstelling van alle Almeerse fracties zal D66 vervolgens beginnen met de daadwerkelijke formatie van een college.

De PvdA vindt dat een breed en fatsoenlijk democratisch draagvlak nodig is voor de komende vier jaar. Er komt veel op de gemeente af. Dan is een stevig bestuur niet alleen nuttig, maar ook nodig om alle Almeerders mee te laten doen.