Door op 13 september 2013

Een eerlijk salaris voor de huishoudelijke hulpen

De gemeenteraad moet basistarieven voor de huishoudelijke hulp vaststellen. De PvdA wil het voorstel amenderen omdat het basissalaris niet past bij de taken van de huishoudelijke medewerkers.

Het college heeft een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd waardoor de raad de ondergrens voor de tarieven voor de huishoudelijke hulp zal vaststellen. Uit het voorstel bleek dat het college voor eenvoudige huishoudelijke hulp uitgaat van een lage salarisschaal. Volwassen startende huishoudelijke hulpen hebben een toeslag op het startsalaris nodig om het minimumloon te verdienen.

De afgelopen jaren zijn veel problemen gemeld met het verlagen van de salarissen van huishoudelijke hulpen in de Thuiszorg. Door de signaleringsfunctie uit het takenpakket van de huishoudelijke hulpen te schrappen, hebben veel de werkgevers de kosten van het personeel verlaagd.

Met een fatsoenlijk basistarief hebben Thuiszorgorganisaties geen nieuwe aanleiding om te proberen de medewerkers nog minder te laten verdienen. De kans dat er nog verder bezuinigd wordt op het salaris van huishoudelijke hulpen is dan kleiner.

Volgens de functieomschrijving van eenvoudige huishoudelijke hulp, mag de werkgever van die medewerkers niet vragen om te signaleren. Zodra de werkgever die taak opdraagt moet hij de medewerkers iets meer loon betalen.

Het college is bij het berekenen  van de basistarieven uitgegaan van de laagste salarisschaal. Daar hoort dus geen signaleringstaak bij. De PvdA fractie is van mening dat van de huishoudelijke hulpen niet meer gevraagd mag worden dan waar ze voor worden beloond.

In het voorstel van het college moeten de huishoudelijke hulpen 1, de mensen die de eenvoudige hulp bieden,  naast schoonmaakwerk ook veranderingen in de cliëntsituatie signaleren. Daar hoort echter een andere – hogere – salarisschaal bij.

Om te voorkomen dat deze mensen, die belangrijk werk voor zorgbehoeftige Almeerders verrichten, voor een zeer bescheiden salaris , meer zouden moeten doen dan waar ze voor betaald worden, heeft de PvdA een amendement ingediend.

De PvdA heeft daarbij moeten kiezen uit twee kwaden. De eerste was om de huishoudelijke hulpen in een hogere salarisschaal in te delen en ze daardoor dus meer te betalen. Het nadeel van zo’n voorstel is dat er grote financiële tekorten zullen ontstaan. Daardoor zoude zorgbehoeftigen  uiteindelijk minder huishoudelijke hulp kunnen krijgen. Voor de PvdA is dit niet het grootste kwaad.

De andere mogelijkheid is om van de huishoudelijke hulpen 1 niet te verlangen dat ze signaleren. Als deze eis wegvalt, hoeven de hulpen alleen huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Met een amendement wil de PvdA nu regelen dat de cao-rechten van huishoudelijke hulpen gewaarborgd worden zonder dat er bezuinigd moet worden op het aantal huishoudelijke hulpen.

Raymond Lozekoot