21 november 2013

Een felicitatie uit het Haagse

Melanie Schulz van Haegen (minister van Infrastructuur en Milieu), Bert Gijsberts (Gedeputeerde Flevoland) en Henk Mulder (wethouder Almere) hebben op woensdag 20 november 2013 de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 ondertekend. Een historisch moment in de geschiedenis van Almere.

Afspraken
De uitvoeringsovereenkomst staat vol met afspraken voor de groei van Almere. Almere kan groeiennaar een ecologische, sociaal en economische duurzame stad. De afspraken zijn niet gevat in een strak keurslijf met een hijgerig tijdspad. Er is geen ‘opleverdatum’ vastgelegd. Er is gekozen voor een organische ontwikkeling met een gefaseerde aanpak. Zo kan Almere stap voor stap op adaptieve wijze naar het toekomstbeeld toewerken. De groei van Almere is dan ook afhankelijk van de vraag in de markt.

Meer OV
Het rijk zal naast de € 900 miljoen die op korte termijn in het verbeteren van het openbaar vervoer per trein wordt gestoken, op de middellange termijn met nog eens € 497 miljoen in meer treinverbindingen investeren. De snelheid van de nieuwe investeringen hangt af van de groei van Almere. Zodra Almere 25.000 nieuwe woningen heeft gebouwd zal er een besluit komen over de IJmeerlijn. Na aandringen van wethouder Mulder noemt de minister dat tegenwoordig de voorkeursvariant.

Samenwerking
De afspraken maken duidelijk dat Almere een eigenstandige positie blijft houden. Almere kan verder met Almere Poort, Nobelhorst, Overgooi en Almere Oosterwold.
De organische groei van Almere is en blijft een Groot project. Gemeente, Provincie en Rijk zullen samen blijven werken aan de groei van Almere.

Middelen
Het Rijk zal € 130 miljoen van de grondopbrengsten van Almere Oosterwold in het Fonds Verstedelijking Almere stoppen. Met dat geld kan de gemeente de bestaande stad verbeteren of nieuwe gebieden ontwikkelen. Almere al daarnaast jaarlijks 7 miljoen extra uit het Gemeentefonds ontvangen.

Felicitatie
Een paar dagen voor de ondertekening van de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 liet oud-wethouder Adri Duivesteijn van zich horen. In een brief aan ministers, Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders feliciteerde hij alle betrokkenen met het bereikte resultaat.

Wie de brief van Adri Duivesteijn wil lezen kan hieronder klikken.
2013 11 17 Ondertekening Overeenkomsten RRAAM en Almere