Door op 5 januari 2014

Een inventieve overslaghaven in Almere?

Volgens de Partij van de Arbeid mist Almere een overslaghaven. Ondernemers hebben een gedurfd nieuw plan bedacht. Daarmee kan Almere completer worden.

De Blocq van Kuffeler
Ondernemers op de Buitenvaart wilden graag van het recreatieve haventje bij de Blocq van Kuffeler een overslaghaven maken. De PvdA vindt de Blocq van Kuffeler geen goede plek omdat een overslaghaven op die plek al heel snel te klein zou blijken. De rust van de omwonenden en de aanwezige natuur zouden dan opgeofferd worden voor een tijdelijke voorziening. De PvdA wil graag een duurzame overslaghaven.

Pampushaven
Er is onderzocht of het mogelijk is om in Pampushaven een duurzame overslaghaven te maken. Dat is inderdaad mogelijk,  maar het kost een paar centen. De ondernemers van de Vaart zien dat niet zitten. Uit een eerder onderzoek was gebleken dat een haven bij de Stichtse Kant geen goed idee is.

Gesprek
De PvdA heeft onlangs een gesprek gehad met de ondernemers. De ondernemers gaan niet bij de pakken neer zitten. Samen met een architect hebben ze een gedurfd nieuw plan bedacht. Het idee is inventief en de tekening oogt heel fraai. Voor de PvdA is het belangrijk dat het nieuwe plan de kans biedt op een overslagterminal die relevant voor heel Almere kan zijn en ook voor de ondernemers op de Vaart.

Buiten de doos
Het is prijzenswaardig dat de ondernemers van de gebaande paden afgeweken zijn en ‘buiten de doos’ hebben gedacht.  Of de ondernemers verder kunnen met het uitwerken van hun innovatieve idee hangt mede  af van een discussie in Lelystad. Daar is de politiek ook bezig met een voorstel voor een overslaghaven. Gaat die overslagterminal door, dan is de concurrentie voor Almere te groot en dan loont een overslagterminal bij ons waarschijnlijk niet.

Almere completer
Intussen laat de provincie de Waterlandse weg verbreden. Daar is veel zand voor nodig, vrachtschepen vol zand. Voor de overslag van al dat zand is een tijdelijke overslagplek gemaakt. Die geïmproviseerde overslaghaven ligt op het grondgebied van Zeewolde. Het duurt nog even voordat Almere een eigen duurzame overslaghaven zal hebben. Als de bouwproductie weer op gang komt kan een overslaghaven Almere nog completer maken en dat is goed voor onze economie.

 

Adriana Begeer
Raadslid voor de Partij van de Arbeid