Door op 24 juli 2014

Een precair dossier: precariobelasting in Almere

De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Ondernemers maken graag gebruik van die ruimte met reclameborden en terrassen. Van de VVD hoeven ze daar binnenkort niets meer voor te betalen. Alleen de PvdA en GroenLinks vonden dat geen goed plan. De VVD levert bij dat cadeautje voor ondernemers namelijk geen geld.

Wanneer je door het nieuwe stadshart van Almere wandelt valt een ding zonder twijfel direct op. De gemeente houdt het winkelcentrum schoon, heel en veilig. Dat is een goed visitekaartje en maakt het aantrekkelijk om in de stad te zijn. Reclameborden en terrassen mogen in de openbare ruimte worden geplaatst. Hiervoor zijn regels om de buitenruimte fatsoenlijk te houden. Niet alles mag (zomaar). Ondernemers betalen voor geld voor het gebruik dat ze maken van de openbare ruimte. Dit heet precariobelasting. Maar wat als ondernemers niet meer hoeven te betalen?

De indieners denken dat handhaving niet meer nodig is. De gemeente controleert dus niet meer op onveilige situaties op straat. Denk aan een straat vol lukraak geplaatste klapborden en andere objecten. De toegankelijkheid voor nooddiensten komt dan in het gedrang. Of het winkelend publiek behoefte heeft aan verrommeling is niet onderzocht. Ondernemers worden dan gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het straatbeeld. Onduidelijk is of ondernemers die taak willen naast het runnen van hun zaak. Voor wie doen we dit dan wel? De PvdA heeft deze vraag gesteld maar duidelijke antwoorden blijven uit.

De PvdA heeft tegen gestemd. Eigenlijk zegt deze motie: ‘’we willen graag iets afschaffen waar we eigenlijk zelf geen geld voor hebben gevonden. Dus college: kunt u de dekking dan maar zoeken bij de eerstvolgende begrotingsronde?’’

In het coalitieakkoord ‘’De kracht van de stad’’ is afgesproken dat structurele voorstellen met structurele middelen gedekt moeten zijn. De PvdA hecht waarde aan dit uitgangspunt. Wie iets wil veranderen dat geld kost moet ook voor geld zorgen. Boter bij de vis. Voor de PvdA is niet toelaatbaar dat straks op andere terreinen bezuinigd moet worden om dekking te vinden. Dat is niet fatsoenlijk en het past niet bij de gemaakte afspraken.

De PvdA zal de ontwikkelingen op dit gebied goed voor u in de gaten houden. Wordt vervolgd.