Door op 27 juni 2017

De erfenis van een wereldexpositie en betaalbaarheid

De meest zelfvoorzienende, autoluwe en energieopwekkende wijk van de wereld, dat moet het belangrijkste element zijn van de erfenis van het evenement Floriade. De gemeenteraad heeft onlangs de gebiedsvisie voor de Floriadewijk vastgesteld. Daarmee is weer een tip van de sluier van de erfenis van Floriade opgelicht. Tijdens de bespreking werd ook duidelijk niet iedere fractie blij is met de sociale woningbouw in dit nieuwste deel van Almere.

Waarom organiseert Almere het wereldevenement Floriade?
“Almere wil aan de wereld laten zien wat er allemaal mogelijk is om een stad duurzaam en zelfvoorzienend te maken. De Floriade is het middel waarmee Almere minstens een stevige basis voor zo’n wijk wil leggen. Eerst een fraai evenement en dan een prachtige wijk. De PvdA hoopt er ook nog een excellent kenniscentrum aan over te houden. Iets waardoor Almere een stevige band kan ontwikkelen met wetenschappelijk onderwijs.”

Hoe gaat die wijk er dan uitzien?
“De Floriadewijk wordt een groene, auto- en geluidsluwe wijk. Een wijk die zelf de eigen energie opwekt. Een wijk kortom, waar dankzij de nieuwste technieken de circulaire economie naar een hoger plan zal worden getild. De Floriadewijk komt op een pracht plek – aan het Weerwater – met een historisch groen element: het Oerbos op het Weerwatereiland. Met de bijzondere Floriadewijk wordt het Weerwater echt het hart van bewoond Almere.”

Wat komt er allemaal in de Floriadewijk?
“In de Floriadewijk zullen 660 huishoudens een plek kunnen vinden. Het gaat dan om 60 in het water drijvende (bedrijfs)woningen en 600 woningen op het land. In de Gebiedsvisie is keurig aangegeven waar de hoogbouw kan komen. Het Oerbos blijft en het Weerwatereiland wordt het minst bebouwde deel van de Floriadewijk. Ook kleinschalige voorzieningen kunnen in de Floriadewijk een plek krijgen. En dat zal dus allemaal vol zitten met de techniek van de toekomst. De innovatieve gebouwen voor het Floriade evenement zullen blijven. De gebiedsvisie werkt nog niet alles tot in de puntjes uit, maar geeft wel een goed beeld van de aspiraties van Almere met deze nieuwe duurzame wijk.”

Past de Floriadewijk binnen de kaders van de Almeerse Woonvisie?
“Grotendeels wel. De Floriadewijk zal een proeftuin worden van Cradle-to-Cradle bouwen (ambitie 1). Het bouwen gebeurt daar volgens het Almere Principle “Ontwerp gezonde systemen”. Het Almere principe ‘Koester diversiteit’ zorgt voor een gevarieerd woningbouwprogramma (ambitie 2). Omdat de eindgebruiker – de bewoner met duurzame ambities – centraal staat, krijgt ook het Almere Principle ‘Mensen maken de stad’ een stevige plek (ambitie 5) in de Floriadewijk.”

Er was gedoe over de sociale woningbouw in de Floriadewijk?
“Helaas moet de PvdA vaststellen dat ambitie 3 – Wonen is betaalbaar en toegankelijk in Almere ; het steven om 25 % sociale huur en 10 % sociale koop te realiseren – in de Floriadewijk zelf niet gehaald wordt. Dat heeft te maken met financiële haalbaarheid van het plan.”

En daarom willen sommige fracties minder betaalbare woningen?
“De VVD is niet de grootste liefhebber van betaalbare huurwoningen en liet, samen met de PVV, weten er niet rouwig om te zijn als het aandeel sociale huurwoningen nog verder naar beneden zou worden bijgesteld. Volgens deze rechtse partijen kost het ontwikkelen van sociale huurwoningen alleen maar geld. Zij doen alsof zij het best op de gemeentekas kunnen passen. Grote onzin. Dat de gemeente tientallen miljoenen verliest in de weinig profijtelijke villawijk Overgooi wordt voor het gemak vergeten. Zo zijn er, in het Almeerse verleden, meer voorbeelden van initiatieven uit de rechtse koker op te sommen, die niet getuigen van financiële degelijkheid. Eén voorbeeld: het plan Hoogtij voor de Kustzone van Almere Haven is goed geweest voor €12 miljoen aan plannenmakerij en heeft nul woningen opgeleverd. De PvdA had die verdampte miljoenen graag gestopt in veel meer betaalbare huurwoningen.”