Flevocampus: doodgeboren kindje of dé toekomstige kennisbank voor bedrijven?

11 oktober 2017

Almere mist als grote Nederlandse stad iets dat in Maastricht, Tilburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Enschede, Amsterdam en Groningen ‘organisch’ gegroeid is: universitair onderwijs. Kan de Floriade de katalysator worden die dat ook onderwijs naar Almere brengt? Een gesprek met John van der Pauw, lid van de gemeenteraad voor de PvdA.

Hoe kijkt de PvdA naar de Flevocampus?
“Er is een tijd geweest dat Almeerse kinderen de stad verlieten omdat Almere niet het onderwijs kon bieden dat nodig was. Dat was net zoiets als de files rondom Almere en het gebrek aan culturele voorzieningen. Diverse colleges hebben geprobeerd om de Almeerse problemen bij Den Haag onder de aandacht te brengen. Dat leverde keer op keer niets op. Vanaf 2006 is daar verandering in gekomen. Met behulp van een burgemeester en wethouders met een landelijk netwerk is voor elkaar gebokst dat de snelwegen worden verdubbeld, dat er twee keer zoveel treinen gaan rijden en dat Almere jarenlang extra geld krijgt voor noodzakelijke verbeteringen (zie hier voor meer informatie). De Flevocampus is wat de PvdA betreft ook zo’n inhaaloperatie.”

Maar die Flevocampus hoort toch bij de Floriade?
“Dat klopt. Voor de PvdA waren er twee heel belangrijke redenen om voor de komst van de Floriade te zijn: de Floriade zou zorgen voor werk en bood een kans universitair onderwijs naar Almere te halen. Het liefst universitair onderwijs dat nog niet in de regio te vinden zou zijn. De PvdA fractie van toen droomde over een agrarische of een technische universiteit. Iets met onderscheidend vermogen naast de universiteiten van Utrecht en Amsterdam.”

Een universiteit naar Almere halen is dat wel haalbaar?
“Niet alle grote dingen zijn onmogelijk. Het kost alleen vaak een lange adem. Het verdubbelen van de bereikbaarheid is gelukt omdat er in Almere politieke bestuurders met ruggengraat bezig waren met een opdracht. Dat vergt een investering, maar dan krijg je ook wat. En de manier waarop Almere bezig is met de Floriade heeft het in zich om te zorgen voor mooie spin off. Almere heeft al banden met de Wageningen Universiteit en de TU Delft. Die zijn in onze stad werkzaam.”

Een paar weken geleden lag de Flevocampus onder nogal vuur…
“In december 2015 heeft de gemeenteraad mee kunnen denken over de Flevocampus. In januari 2017 is de Flevocampus van start gegaan en iets meer dan een half jaar later willen VVD, Leefbaar Almere en de SP dat er over een jaar keiharde contracten van bedrijven liggen met langjarige geldstromen. Zo niet, zou volgend jaar de stekker uit de Flevocampus getrokken moeten worden. Doodzonde van de kans die Almere heeft.”

Waarom willen die partijen zo’n anti-organische eindspurt?
“De gemeenteraad is op studiereis naar Leeuwarden en Eindhoven geweest. In Leeuwarden staat het resultaat van meer dan een halve eeuw organische kennisverzameling over melkproducten. Wat in de vijftiger jaren begonnen is met proefboerderijen onder de hoede van de Landbouw Hogeschool (tegenwoordig Universiteit) is sinds 2011 gecentraliseerd in Leeuwarden en heeft de Dairy Campus opgeleverd. In mijn jonge jaren heb ik trouwens nog op zo’n Wageningse proefboerderij gespeeld.

De Hightech Campus in Eindhoven is ook al niet van vandaag of gisteren. Philips heeft die campus in 1998 opgericht. Sinds anderhalf decennium zijn ook andere bedrijven welkom op de campus. Het lijkt er op dat VVD, Leefbaar Almere een zo’n campus per direct in Almere willen hebben. De PvdA acht dat niet realistisch.”

Waarom niet?
“De campussen die de gemeenteraad heeft bezocht zijn op organische wijze ontstaan in een omgeving waar voor het bedrijfsleven bruikbare specialistische kennis te vinden was. Friesland Campina heeft overigens onlangs een nieuw pand laten bouwen in … Wageningen. Het bedrijf zoekt ook buiten de Dairy Campus naar specialistische kennis. De Flevocampus moet dat soort kennis nog opbouwen. En dan nu al eisen dat het bedrijfsleven over een jaar welwillend met de geldbuidel klaar staat? Die gretigheid zou wel eens kunnen betekenen dat Almere de kans op het laten ontstaan van dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken aan zijn neus voorbij laat gaan. Dat zou volgens de PvdA niet zomaar een gemiste kans zijn, maar ook doodzonde voor de grote stad die Almere intussen is. Daar lijken VVD, Leefbaar Almere en SP intussen iets meer begrip voor te hebben gekregen. De bespreking is nog niet af.”