Door op 16 juli 2015

Floriade 2022

In 2022 organiseert onze stad een prachtig evenement. De Floriade zal in de aanloop naar 2022 veel Almeerders aan een baan helpen. Die wereldtentoonstelling zal een flinke stimulans zijn voor de Almeerse economie en zal onze stad laten doorgroeien verduurzamen. De gemeenteraad is op 2 juli 2015 akkoord gegaan met de organisatie van de Floriade in 2022. Het PvdA raadslid Kerim Iskender laat weten dat daarmee een belangrijke ambitie uit het verkiezingsprogramma wordt gerealiseerd.

Het was toch al duidelijk dat Almere in 2022 de Floriade zal organiseren?
“In 2012 heeft de Nationale Tuinbouwraad Almere uitverkoren voor het organiseren van de Floriade in 2022. Almere heeft toen met een fraai Bidbook de concurrentie achter zich gelaten. Daarna volgden drie lange jaren van onderzoeken, ontwerpen en onderhandelen. De resultaten van al dat denkwerk is samengekomen in het ‘Masterplan’ voor het project de Floriade. Dat heeft onze wethouder Henk Mulder voor de zomervakantie met de gemeenteraad besproken. Het is een  uitstekend plan geworden. Een plan met een visie. Een plan dat zowel zeer concrete als abstracte onderdelen kent. Concreet waar dat nodig is om bijvoorbeeld de financiële risico’s inzichtelijk te maken en te beperken. Abstract waar dat nodig is om in de toekomst kansen te zien en te benutten.”

Toch heeft ook de PvdA wijzigingen op het plan voorgesteld…
“Hoe goed een plan ook is, een plan kan vaak nog iets beter. De PvdA heeft daarom een aantal voorstellen ingediend om het plan aan te vullen. Samen met de fracties van de VVD en Leefbaar Almere hebben we een amendement ingediend om te borgen dat vooral het lokale bedrijven een grote kans maakt om opdrachten voor de Floriade binnen te halen. De PvdA vond ook dat Almeerders de Floriade moeten kunnen bezoeken. Daarom hebben we een motie ingediend waardoor Almeerders tegen een gereduceerd tarief de Floriade mogen bezoeken. Zo wil de PvdA er voor zorgen dat de Floriade een feest wordt voor alle Almeerders.”

Zorgt zo’n wereldtentoonstelling niet voor overlast?
“Overal waar dingen veranderen ontstaat (over)last. De PvdA heeft samen met GroenLinks een motie ingediend om de overlast van de ontwikkeling van het floriadegebied en de Floriade tot een minimum te beperken.  Samen met de VVD hebben we een amendement ingediend om de onderhandelingen met Camping Waterhout een zet in de goede richting te geven. Er zat te weinig schot in de onderhandelingen. Met andere ondernemers was de gemeente er al lang uit. Om er met de camping uit te komen was een stok achter de deur nodig. Geen leuk amendement, maar wel een noodzakelijk amendement.”

Loopt het nu van zelf goed?
“Met de vaststelling van het masterplan voor de Floriade zijn wij er nog niet. Om van de Floriade een succes te maken zal de komende jaren hard gewerkt moeten worden. Dan is het belangrijk dat de gemeenteraad niet achterblijft. De raad zal alert moeten blijven. De gemeente moet de risico’s zo klein mogelijk houden en kansen moeten worden benut. De PvdA heeft daarom moties en amendementen die dit punt raken gesteund. De PvdA zal ook in de komende jaren actief met de Floriade bezig blijven. Om te verzekeren dat we in 2023 terug kunnen kijken op een geslaagde wereldtentoonstelling, die Almere en al haar inwoners heel veel moois heeft gebracht.”