20 mei 2014

Ga in ieder geval stemmen!

Donderdag 22 mei gaan we weer naar de stembus, dit keer worden de leden van het Europese Parlement gekozen. Lijsttrekker Paul Tang en zijn team zijn al druk bezig met de verkiezingscampagne al merk je er misschien nog niet al te veel van.

De Europese verkiezingen leven niet erg bij de kiezers zo leert de ervaring. Gemiddeld gaat de laatste jaren niet meer dan een derde van het electoraat stemmen, in Almere doen we het niet veel beter.
Nu valt er zeker nog wel wat aan te merken op de relatief zwakke positie van het Europees Parlement. Een stevig parlement moet, als het erop aan komt, een regering naar huis kunnen sturen maar in Europa ligt dat wat ingewikkelder. Daar zijn het vooral de regeringsleiders van de lidstaten die de dienst uit maken. We hebben er in onze internationale werkgroep wel eens over gediscussieerd, o.a. met Europarlementariër Thijs Berman. Intussen heeft het parlement mondjesmaat wel wat meer te vertellen gekregen in Europa.

De PvdA-kandidaten worden straks na de verkiezingen lid van de PES-fractie in het Europees Parlement (PES staat voor Partij van Europese Sociaal-Democraten). Gezamenlijk trekken ze op voor een progressieve Europeese koers, sterk en sociaal. Behalve in Nederland steekt ook elders in Europa soms een gure rechtse wind op (denk aan het Front National in Frankkrijk en de FPO in Oostenrijk). Men wil zich verder terugtrekken achter de eigen grenzen.

Daar schieten we niets mee op, dat hebben we de vorige eeuw gezien in Europa met grote oorlogen die ontstonden op dit continent. Een sociaal-democratische fractie in Europa betekent dat we open blijven staan voor de wereld om ons heen, dat we onderdrukten steunen en vluchtelingen blijven opnemen. Internationale solidariteit, nog altijd aktueel!

Kortom: stem 22 mei op de PvdA-lijst!!!

Willem Veenstra