Door op 22 oktober 2014

Gebrek aan woonruimte voor kwetsbare jongeren

Volgens Ciska van Rijn is er in Almere een tekort aan woonruimte voor kwetsbare jongeren. Hieronder een interview met haar over dit onderwerp.

Op welke wijze werd je geconfronteerd met het tekort aan eenkamerwoningen?
“Een medewerkster van een instelling voor jeugdzorg benaderde me. Zij begeleidt een jongere waarvan de indicatie voor Jeugdzorg binnenkort afloopt. Op het moment dat bekend werd dat de indicatie zou aflopen is een urgentie voor een eenkamerwoning aangevraagd. Die urgentie is ook afgegeven.. Deze jongere heeft vervolgens op iedere eenkamerwoning gereageerd. Telkens viste ze achter het net, ze kreeg te horen dat ze nummer 7 of 8 was. Ze heeft daardoor zeker op korte termijn geen uitzicht op een eigen dak boven het hoofd. Dat betekent dat deze jongere straks op straat komt te staan. Juist deze jongeren hebben vaak geen sociaal netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Er is geen tijdelijk logeeradres bij familie en/of vrienden”.

Hoe ben je er achter gekomen dat het probleem groter is dan alleen deze jongere?
“Er zijn mensen in de stad die ervaring hebben met deze problemen. Ik heb ze gevraag of zij een oplossing wisten. Daar kreeg ik te horen dat dit een groeiend probleem is. Ook heb ik een gesprek gehad met het Leger des Heils. Het Leger des Heils heeft het project ‘Rooms for you’. Dank zij dat project kunnen jongeren onder begeleiding leren zelfstandig te wonen. Ik heb het Leger des Heils en de medewerkster van de jeugdzorg instelling aan elkaar kunnen koppelen. Zij gaan gezamenlijk kijken of er een oplossing bestaat. Ook het Leger des Heils gaf aan dat jongeren die bij hen in trajecten zitten en zonder begeleiding zelfstandig kunnen wonen, moeite hebben om met een urgentie een eenkamerwoning te krijgen. Het huren van kamers op de commerciële markt is geen optie. Vaak is daar sprake van woonoverlast, een veel te hoge huur zonder recht op huurtoeslag”.

Zijn er nog andere gevolgen?
“Het Leger des Heils meldt dat jongeren dan vaak langer in het traject blijven. Dan is nieuwe instroom niet mogelijk. Dat betekent dat andere jongeren, die ondersteuning nodig hebben, die niet kunnen krijgen. Als jongeren wel uitstromen, zonder dak boven hun hoofd, en dus op straat komen te staan is dat geen goede start van zelfstandig te leven. Ze beginnen dan onder moeilijke omstandigheden. Daardoor is de kans op terugval groter en dat betekent dat de inspanningen van de jaren daarvoor te niet kunnen worden gedaan. Dat mag niet gebeuren.”

Waarom heb je schriftelijke vragen ingediend?
“Ik wil van het college horen wat de exacte omvang van het probleem is en welke oplossing zij voor de korte en langere termijn zien. Ik doe dat omdat ik een passende oplossing wil. Als je ziet wat de corporaties op dit moment aan eenkamerwoningen aanbieden is het aanbod minimaal.”

Welke mogelijkheden zie je zelf?
“Er staat nogal wat gemeentelijk onroerend goed leeg. Ik zie graag dat het gemeentebestuur geld vrijmaakt om leegstaande gemeentelijke gebouwen om te vormen tot een voorziening als een corporatiehotel. Zo’n voorziening ontbreekt in Almere. Met een corporatiehotel kan acute woningnood worden opgelost door tijdelijk zo’n wooneenheid aan te bieden. Een voorbeeld van een pand waar dat mogelijk zou kunnen is ‘De Aardbei’. Het rode gebouw tegenover het stadhuis, daar zie ik een grote mogelijkheid. Daar zijn nu ambtenaren gehuisvest. Die vertrekken daar over niet al te lange tijd. In de concept begroting van 2015 worden tonnen gereserveerd om de leegstandskosten te dekken. Waarom gebruiken we dat geld niet voor een kleine verbouwing, zodat ‘De Aardbei’ een corporatiehotel wordt? Een mooie uitdaging voor de gemeente en één van de Almeerse woningcorporaties: samen werken aan een noodzakelijke voorziening. De PvdA zal daar bij de behandeling van de begroting een voorstel voor indienen.”

N.B. de vragen die Ciska namens de PvdA fractie heeft ingediend kunt u hier bekijken.