Door op 8 februari 2014

geld voor sociaal moet ook worden uitgegeven aan sociaal

In de afgelopen weken is in de raad de kadernota sociaal domein besproken. Deze kadernota is de basis van hoe de gemeente de verschillende onderdelen van het sociaal domein wil inrichten. Voor deze nota heeft de PvdA de volgende drie amendementen ingediend.

Overschotten

Het eerste voorstel dat samen met onder andere de Christenunie is ingediend gaat over geld dat overblijft. Het voorstel van het college is dat wanneer er overschotten zijn binnen het sociaal domein, deze naar de algemene middelen gaan. Dit vinden wij geen goed idee omdat er grote bezuinigingen aankomen op het sociaal domein. Als er dan al geld over zou zijn, kan dit geld het best ook weer binnen het sociaal domein gebruikt worden.

Eigen regie

De term eigen kracht duikt de laatste tijd overal op. Daarnaast zijn er ook nog de varianten zelfredzaamheid, burgerkracht en samenredzaamheid. Over de betekenis van deze begrippen kun je lang discussieren. Zeker als het gaat om mensen die hulp nodig hebben van de gemeente want deze mensen redden het nu juist niet op eigen kracht. Waar het de PvdA om gaat is dat iedere Almeerder de eigen regie over zijn of haar leven moet kunnen voeren. Waar die regie niet zelfstandig gevoerd kan worden moet de gemeente helpen. Daarom heeft de PvdA een amendement ingediend om eigen kracht te vervangen door Almeerders moeten de regie over hun eigen leven kunnen voeren.

Bestaanszekerheid

De PvdA vindt dat het borgen van bestaanszekerheid een belangrijk onderdeel is van de sociale taken die de gemeente uitvoert. Iedere Almeerder moet op een fatsoenlijke manier kunnen leven. Om dit fatsoenlijke leven voor iedere Almeerder te borgen moet de gemeente een vangnet bieden. Dit vangnet zorgt ervoor dat er op verschillende terreinen zoals inkomen (bijstand) en zorg (WMO) voor iedereen die het niet zelf redt hulp geboden wordt. Omdat het borgen van bestaanszekerheid duidelijk een taak is van de gemeente heeft de PvdA hierover een amendement ingediend.