Door op 22 mei 2017

Gemeenteraad laat zich niet gijzelen

Voor de verdubbeling van de A6 is ruimte nodig. Daarom wil de gemeente Almere een deel van de erfpacht van de camping overnemen. Na vijf jaar onderhandelen wordt onteigening nodig. Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad een poging om onteigening op de lange baan te schuiven verijdeld. De raad heeft zich niet laten gijzelen.

De grond van camping Waterhout is eigendom van de gemeente?
Inderdaad, de gemeente Almere is eigenaar van de grond onder de camping. De camping heeft een zakelijk recht van erfpacht op de grond van de gemeente. In het erfpachtcontract zijn al afspraken gemaakt over schadevergoeding als de gemeente een einde maakt aan de erfpacht. Die schade moet de gemeente vergoeden op basis van de normen van de Onteigeningswet. De camping heeft overigens op het erfpachtrecht een hypothecaire lening genomen.

Waarom wil de gemeente een deel van het erfpachtrecht terugkopen?
Almere en de Almeerders willen al decennia lang betere verbindingen met de randstad. In 2006 is de gemeente daarom een strategisch offensief gestart. Daarbij zijn bewust wethouders van buiten Almere met een landelijk netwerk ingezet. Dat is heel effectief gebleken. Almere krijgt een verdubbeling van de snelwegen, een verdubbeling van het aantal treinen en jarenlang extra geld. Bij elkaar is dat allemaal een miljard euro waard. Een deel van het terrein van de camping is nodig om die verdubbeling van de A6 mogelijk te maken.

Is er ook een verband met de Floriade?
Bij deze onteigening gaat het niet om de hele camping. Een deel van de camping is nodig voor de verbreding en de verdieping van de A6 bij Almere Haven. Om dat werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, zal het wegennet alvast klaar worden gemaakt voor de tijd van en na de Floriade. De Floriadewijk wordt het meest duurzame en zelfvoorzienende deel van de stad. De ‘state of the art’ kennis die tijdens de Floriade getoond wordt over duurzaamheid en zelfvoorzienend zijn, zal gebruikt worden bij het bouwen van die Floriadewijk. De PvdA hoopt dat Almere daar vervolgens een waardevol kenniscentrum aan over houdt. Waardevol voor het onderwijs en voor Almeerse bedrijven.

Hoe staat het met de onderhandelingen?
Dat loopt niet zo’n vaart. In 2011 heeft het eerste gesprek met de camping plaatsgevonden. In 2017 is nog geen overeenstemming bereikt. In die vijf jaar heeft de gemeente diverse voorstellen gedaan en heeft de camping daar niet bepaald gretig op gereageerd. Nu lijkt er wat beweging te ontstaan. De camping denkt mee over een verhuizing.

En dan toch een besluit nemen om een deel van het recht van erfpacht te onteigenen?
De gemeente moet op tijd de grond voor de reconstructie van het wegennet leveren aan Rijkswaterstaat. Anders zal het de gemeente geld gaan kosten. De camping garandeert niet dat de gemeente op tijd haar volledige eigendom terug heeft. Daarom is een besluit om te onteigenen nodig.

Het nemen van dat onteigeningsbesluit blijkt geen sinecure…
De raad had al twee keer eerder een onteigeningsbesluit genomen. In die besluiten bleken helaas détailfouten te zitten. Daarom moest de raad op 11 mei 2017 een nieuw besluit bespreken. De fractie die in het bijzonder de belangen van de camping lijkt te behartigen, heeft vervolgens een motie ingediend. Daardoor ontstond weer vertraging…

Wat was het doel van de motie?
De gemeente heeft een genereus aanbod voor de camping in petto. Een aanbod waardoor de camping meer krijgt dan waar de camping op basis van de Onteigeningswet op mag rekenen. Een aanbod dat dus ook uitgaat boven de contractuele schadevergoeding. De PVV vond dat, als een soort behartiger van de belangen van de camping, niet goed genoeg. Tijdens de bespreking bleek dat die motie niet kon rekenen op veel bijval. De fracties vonden dat het onteigeningsbesluit zelf voldoende was besproken. Het CDA stelde daarom voor om het onteigeningsbesluit dan maar diezelfde avond in stemming te brengen.

En tijdens de raadsvergadering ontstond gedoe en werden er grote woorden geroepen…
De belangenbehartiger van de camping wilde niet dat de raad zou stemmen over het onteigeningsbesluit. Die fractie kondigde zelfs nog een nieuwe motie aan in een poging om te voorkomen dat de raad een onteigeningsbesluit zou nemen.

Is dat gebruikelijk?
Nee, het is normaal dat een fractie na de bespreking van een voorstel op donderdag de volgende dag voor 11.00 uur eventuele moties en amendementen indient. Er was vorige week een motie aangekondigd, ingediend en die motie was nou juist besproken. Dan nog weer een nieuwe motie indienen heeft wel erg veel weg van vertragen om zo tijd te verliezen. Overigens staat het iedere fractie vrij om op elk moment en los van een raadsvoorstel een motie in te dienen.

Hoe is het afgelopen?
De meerderheid vond dat de raad wel een besluit over al dan niet onteigenen van een deel van de camping kon nemen. Tijdens de politieke markt was niet voor niets vastgesteld dat het voorstel voldoende besproken was.
De uitslag van de stemming over het onteigeningbesluit kende overigens een kleine verrassing. Op 8 september 2016 stemden de fracties van PvdA, VVD, GroenLinks, D66, Leefbaar Almere, CDA en CU voor onteigening en de anderen tegen. Deze keer stemde ook Asjen van Dijk – voormalig lid van de SP-fractie – voor de gedeeltelijke onteigening. Daarmee is afgelopen donderdag gebleken dat het draagvlak voor het op tijd leveren van grond voor de reconstructie van de A6 iets is gegroeid. Daarnaast is duidelijk geworden dat de gemeenteraad zich niet laat gijzelen door een fractie die het behartigen van het belang van de camping lijkt te stellen boven dat van het algemeen belang.