Door op 6 juni 2015

Gemeenteraad praat terug tegen verkondigers van extreme opvattingen

De Almeerse gemeenteraad stelt het niet op prijs dat extremistische predikers een podium krijgen in Almere. Dat heeft de gemeenteraad met een motie duidelijk gemaakt. De motie is door alle raadsleden ondersteund. Fractievoorzitter John van der Pauw vertelt waarom de PvdA voor de motie heeft gestemd.

Wat was er aan de hand?
In het weekeinde van 29 tot en met 31 mei 2015 heeft de moskee Omar Ibn Al Khattab een evenement gehouden om geld in te zamelen om de moskee af te bouwen. Onderdelen van dat evenement waren aanleiding voor een debat. Tijdens het debat liet de burgemeester weten dat ze al het mogelijke had gedaan om de komst van twee extremistische predikers te voorkomen. Dat was haar niet gelukt. Verbieden was niet mogelijk.

Dat was niet de eerste keer?
“De moskee in Almere Buiten heeft al eerder het nieuws gehaald vanwege voorgangers die extreme opvattingen zouden aanhangen. Daar is door een vertegenwoordiging van de raad met het bestuur van de Moskee over gesproken. De directe aanleiding voor dat gesprek in 2014 was een hakenkruis. Iemand had dat kruis op de moskee geschilderd. Op initiatief van de Partij van de Arbeid is er toen een gesprek gekomen. In dat gesprek is ook gemeld dat de raad het niet verstandig vindt om voorgangers een podium te geven die een extreme opvatting aanhangen.”

Het bestuur van de moskee heeft dat advies kennelijk niet opgevolgd…
“Geen idee wie er voor heeft gezorgd dat die twee omstreden predikers naar Almere Buiten zouden komen. Voor de gemeente is het bestuur de gesprekspartner. De burgemeester heeft duidelijk gemaakt wat ze had gedaan en wat ze niet kon doen. Dat vond Toon van Dijk (PVV) maar niks. Die eiste min of meer dat de burgemeester de komst van de voorgangers zou verbieden zonder dat het voor haar mogelijk was.”

Het lijkt alsof die fractie daar patent op heeft…
“Inderdaad, bij de overlast in de Vanillestraat eiste diezelfde fractie dat de burgemeester ook zou ingrijpen waar dat niet mogelijk was. Daar ging ze niet op in. Dat is verstandig van de burgemeester. Mede dankzij de democratische rechtsstaat, met zijn scheiding van kerk en staat, scheiding der machten en die onvolprezen grondrechten, leven we hier behoorlijk vreedzaam. Die rechtsstaat moet je als openbaar bestuurder niet bij het groot vuil willen zetten. Die waarborgt juist dat we in Nederland in vrijheid kunnen leven en zorgt er voor dat in dit land geen dictatuur van welke aard dan ook voet aan de grond krijgt.”

Waarom heeft ook de PvdA de motie gesteund?
“De komst van voorgangers met extreme opvattingen naar Almere doet afbreuk aan het begrip voor de grote groep van islamitische gelovigen die gewoon wil meedoen in de Nederlandse samenleving. Een podium bieden aan predikers met extreme opvattingen zien wij niet als het leveren van een bijdrage aan het vredig samenleven van een veelheid aan verschillende opvattingen. Door dit te doen verspeelt het bestuur van de Moskee in Buiten juist krediet.”

Is de motie niet een vorm van censuur?
“De PvdA heeft de motie ondersteund om zo de burgemeester een steuntje in de rug te geven bij haar pogingen om er voor te zorgen dat de rust in Almere niet verstoord wordt. Wij leven in een democratische rechtsstaat waarin de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd is. Die rechtsstaat kent geen preventieve censuur, maar stelt wel sancties op strafwaardig gedrag. Die rechtsstaat staat tegenstanders van de democratie toe om hun opvatting te ventileren. In die rechtsstaat is het voor een democratisch orgaan – de gemeenteraad – niet verboden om duidelijk terug te praten tegen verkondigers van extreme opvattingen. En dat heeft de gemeenteraad gedaan. Niet meer en niet minder.”