Door Jerzy Soetekouw op 14 juni 2017

Gemeenteraad wil experiment Regelarme Bijstand

De gemeenteraad van Almere wil een experiment met een ‘Regelarme Bijstand’. Het plan heeft als doel om meer mensen uit de bijstand te krijgen maar ook de bijstandsgerechtigden meer regie te geven bij het zoeken naar werk.

In een initiatiefvoorstel van de fracties PvdA, D66, AP/OPA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en Fractie van Dijk worden drie groepen genoemd die meedoen aan het experiment.

In de eerste groep worden bijstandsgerechtigden, net als nu, van A tot Z gevolgd en begeleid naar werk. De tweede groep staat ook onder begeleiding maar heeft meer vrijheid om te bepalen hoe er wordt gezocht naar werk. Ze mogen hulp of suggesties afwijzen en zelf een plan bedenken om aan werk te komen. De derde groep krijgt helemaal geen begeleiding en heeft ook geen sollicitatieplicht. Ze mogen zelf bepalen wat ze gaan doen om aan werk te komen.

Volgens verschillende fracties is het goed om mensen meer vrijheid te geven. Vaak wordt de druk van het solliciteren en de controle daarop als negatief ervaren. Het moet gaan op basis van vertrouwen. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen graag aan het werk wil en niet zal frauderen. Het voorstel wordt binnenkort op de Politieke Markt besproken.

 

Bron: Omroep Flevoland

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw