GroenLinks en PvdA richten Ombudsteam RoodGroen Almere op.

13 maart 2018

De progressieve partijen in Almere, GroenLinks en de PvdA, bundelen hun krachten en werken samen om de inwoners van Almere bij te staan. De coördinatie van het Ombudsteam ligt in handen van Sianne Smits (PvdA) en Margriet van Galen (GroenLinks). 

PvdA-Almere beschikt al sinds 2001 over een eigen Ombudsteam en GroenLinks heeft in de afgelopen jaren vergelijkbare activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van onze inwoners.

Zelfredzaamheid is voor veel inwoners van Almere een illusie. Veel van onze stadsgenoten vinden het lastig om het juiste ”loket” te vinden waar ze terecht kunnen met hun problemen of raken verdwaald in het alsmaar uitdijende woud van regelgeving en administratie. De versnippering van begeleiding enerzijds en de hoge verwachtingen van de ”mondige en participerende burger ” anderzijds, leidt er toe dat veel van onze inwoners door de bomen het bos niet meer zien.

Het Ombudsteam RoodGroen Almere zet zich in voor alle Almeerders die zich herkennen in bovengenoemde problematiek. Waar nodig wordt het onderwerp, in overleg, doorgegeven aan de politieke fracties van GroenLinks en de PvdA, zodat het geagendeerd kan worden op de politieke agenda.

Het Ombudsteam zal op termijn spreekuren houden op verschillende locaties in Almere. Het Ombudsteam is vanaf nu bereikbaar via het telefoonnummer 06 – 219 492 37 of via het e-mailadres: ombudsteamroodgroen@gmail.com. Binnen 24 uur worden alle meldingen beantwoord.