“Grote zorgen over greep uit kas Almeerse minima”

Door Jerzy Soetekouw op 30 oktober 2017

Als het aan de Almeerse PvdA ligt moet er nog het nodige veranderen in de gemeentelijke begroting van komend jaar. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw laat weten dat zijn partij grote moeite heeft met de plannen om Almeerse minima verder te korten in hun toeslagen. “Het is onbegrijpelijk dat een gat bij Bijzondere Bijstand blijkbaar moet worden gedicht door geld bij de allerarmsten weg te halen,” aldus Soetekouw. In de begroting voor volgend jaar stelt het College voor om de individuele inkomenstoeslag met ruim €400.000 -te verminderen, om met dit geld de extra kosten voor de Bijzondere Bijstand te betalen.

Stijgende kosten beschermingsbewind

De Partij van de Arbeid maakt zich grote zorgen over wat deze plannen betekenen voor de Almeerse minima. “Deze maatregel komt hard aan bij Almeerders die het toch al niet breed hebben,” stelt Soetekouw. “Armoede is in onze stad een hardnekkig probleem. Dat zie je bijvoorbeeld bij de stijgende kosten voor beschermingsbewind, waar mensen met problematische schulden naar worden doorverwezen. Deze kosten zijn nu zo hoog dat de gemeente € 1,4 miljoen tekort komt voor de Bijzondere Bijstand.” Het College stelt in de begroting voor dat dit tekort wordt opgelost door het budget voor de individuele inkomenstoeslag te verminderen.

Harde klappen
De maatregelen zijn onbegrijpelijk, aldus de lokale PvdA-voorman. “Wij vinden het zelfs verbijsterend dat het College voorstelt om het tekort bij Bijzondere Bijstand te repareren door geld bij de allerarmsten weg te halen. De individuele inkomenstoeslag wordt dan bij 1700 huishoudens gemiddeld €400 minder. Dat is heel veel geld, zeker voor deze mensen. Extra schrijnend is dat het gaat om een noodzakelijke bijdrage voor de Almeerders die al vijf jaar of langer jaren tot de allerarmste Almeerders behoren. Een groep die toch al harde klappen heeft gehad. Het Woonlastenfonds wordt komend jaar per huishouden 33% lager en de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Met deze maatregel erboven op is het straks dweilen met de kraan open.”

Nieuwe denkrichtingen
De stijgende kosten worden deels veroorzaakt door extra uitgaven aan het beschermingsbewind. De Partij van de Arbeid wil dat het College met nieuwe denkrichtingen komt om Almeerders te helpen. “Wij zien kansen om ervoor te zorgen dat het bij veel Almeerders helemaal niet zo ver hoeft te komen dat ze voor beschermingsbewind in aanmerking komen. In andere gemeenten worden veelbelovende resultaten geboekt met schuldenaanpakken die in overleg met de rechters worden aangeboden. Wij willen daarom ook dat het College komt met een plan om beschermingsbewind te verminderen door onder meer in te zetten op vroeg signalering en preventie.”

Naast de PvdA heeft ook de SP een amendement ingediend om de begroting op dit punt aan te passen. Tijdens de Politieke Markt van donderdag 2 november wordt dit onderwerp besproken.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw