Door op 17 juni 2013

Haalbaarheid aanvullende bouwstroom

De Partij van de Arbeid stelt samen met de VVD voor om een onderzoek te doen naar de voordelen en de risico’s van een aanvullende bouwstroom. Daarbij speelt de regie-corporatie een centrale rol. De fracties verwachten dat met dat initiatief de bouw van betaalbare woningen weer op stoom kan komen. Een gesprek met fractievoorzitter John van der Pauw.

Zit het slot nog stevig op de woningmarkt?
“De gemeente dacht vorig jaar nog dat er jaarlijks 1.000 nieuwe woningen in Almere zouden worden opgeleverd. Die prognose is verlaagd naar zo’n 700 nieuwbouw huizen per jaar.Koopwoningen staan opeens ‘onder water’. Banken lenen minder geld aan kopers dan vroeger en corporaties blazen bouwplannen af. Toch zijn er 1.000 woning per jaar nodig voor de vraag uit Almere zelf.”

Vroeger bouwden corporaties juist meer als de woningbouwmarkt onderuit ging. Waarom nu geen  anticyclische bouwactiviteit?
“Corporaties klagen al jaren over stijgende kosten. Ze wijzen dan al snel naar anderen. Wij vinden dat corporaties ook naar zichzelf moeten kijken. Aedes – de belangenbehartiger van de corporaties – roept al sinds jaar en dag dat de bedrijfslasten omlaag moeten. Niet iedere corporatie heeft die vingerwijzing opgevolgd. Met een beroep op de stijgende kosten verhogen de corporaties de huren. Waar 75 procent van de maximale huurprijs vroeger de norm was is dat nu 90 procent. Zo worden betaalbare huurwoningen  echt te duur.”

Waarom denken PvdA en VVD  dat een nieuwe betaalbare bouwstroom mogelijk is?
“De projectgroep Wonen heeft een analyse gemaakt van de exploitatie van betaalbare huurwoningen. Toen bleek dat het mogelijk is om betaalbare huurwoningenkostendekkend te exploiteren. Maar dan moeten de kosten van de verhuurder wel laag zijn. Dat kan door zoveel mogelijk te laten doen door het bedrijf dat daar de minste kosten voor maakt.”

Het bouwen van woningen kost toch ook geld?
Almere heeft al eerder bewezen dat het mogelijk is om woningen te bouwen tegen lagere kosten dan ‘normaal’ is. Kijk maar naar Ik Bouw Betaalbaar in Almere. Daarmee is aangetoond dat de opdrachtgever een uniek huis kan krijgen voor veel minder geld dan gebruikelijk. Wat dan weer opvalt is dat de kosten toch vaak uitkomen bij de maximale stichtingskosten. Het lijkt er dan op dat de bouwwereld graag tegen maximaal mogelijke kosten wil bouwen. 
Aan de andere kant blijken aannemers tegenwoordig voor minder dan € 73.000 goede woningen te kunnen en willen bouwen. Dan hoeft een huurhuis dus geen € 220.000 te kosten.

Kunnen bestaande corporaties dan niet nieuwe sociale huurwoningen laten bouwen?
“Dat is mogelijk als de corporaties die woningen willen exploiteren op basis van de uitgangspunten van de motie ‘sociaal bouwen, sociaal houwen’ uit 2007. Dat betekent dat de verhuurder de subsidie op de grondprijs weer aan de gemeente moet betalen zodra de woning geen betaalbare huurwoning meer is. Met de huidige corporaties waren tot op heden dat soort afspraken niet te maken. “

En dat is met een regiecorporatie wel mogelijk?
“De opstellers van een notitie over de regiecorporatie hebben daar een goed onderbouwd verhaal over gemaakt. VVD en PvdA willen nog eens goed laten bekijken of alles klopt en of er een geldschieter te vinden is die de bouw van betaalbare huurwoningen door een regiecorporatie wil financieren.
PvdA en VVD verwachten dat het mogelijk is om de Almeerse ervaringen met betaalbare koopwoningen te combineren met een regie-corporatie. Dan ontstaat een aanvullende bouwstroom die zorgt voor een mooie wijk met een mix van betaalbare huurwoningen en andere huizen door elkaar. Betaalbare woningbouw is goed voor de Almeerders die op zoek zijn naar zo’n woning. Een aanvullende bouwstroom is goed voor de gemeentelijke financiën en biedt kansen voor de bouwwereld. De PvdA kan niet wachten op het heien van de eerste paal. Hoe eerder hoe beter. “

Aanstaande donderdag bespreekt de gemeenteraad het voorstel van PvdA en VVD om de kansen en risico’s op een rij te zetten.Zie:  http://almere.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=634077/type=pdf/Bouwen_voor_Almere__RV-44__INITIATIEFVOORSTEL.pdf