Door op 31 mei 2017

Havenaren wonen graag in Almere-Haven

De woorden revitalisatie en Almere-Haven lijken een Siamese tweeling. Winkeliers hebben niet genoeg klanten en jonge Havenaren die het ouderlijk nest verlaten kunnen nauwelijks een woning vinden. In het verleden zijn allerlei plannen bedacht. De bouw van een flat bij de Hoekwierde gaat niet door. Kan de omgeving van de jachthaven wel ruimte bieden aan Havenaren die op zoek zijn naar een woning in hun stadsdeel?

Haven is het oudste stadsdeel van Almere. Daar is het allemaal begonnen. Waarom zijn er met enige regelmaat geluiden alsof het bar en boos is in Haven?
Haven kan wel een oppepper gebruiken. Het achterland van de uitbaters van winkels in Haven is niet riant. Met wat meer Havenaren zouden de winkeliers in Almere Haven een beter belegde boterham kunnen verdienen. Het kan zeker geen kwaad om het economisch draagvlak te vergroten. Daar komt dan nog eens bij dat Havenaren verknocht zijn aan het oudste stadsdeel. Een Havenaar die geen woonruimte vindt in Haven, wil toch graag naar Haven terugkeren.

En daar zijn diverse plannen voor gemaakt?
Inderdaad. Twee van die plannen zijn of worden momenteel uitgevoerd. In de Tuinderswerf staan nu zo’n 70 huizen. In de Laren komen ongeveer 450 woningen en Havenaren hebben daar een streepje voor. Als het goed is verdient de gemeente iets aan De Laren. Dat geld is overigens al uitgegeven aan de opknapbeurt van de Wierden.

Er waren toch veel meer woningen gepland in Almere Haven?
Dat klopt. In De Wierden zelf zouden zo’n 200 nieuwe woningen komen. Het werk aan de eerste nieuwe woningen is begonnen. Daarnaast waren er aanvankelijk 800 woningen gepland in de Kustzone van Almere Haven. Daar zou een soort vissersdorpje komen met een woontoren die erg veel leek op iets in de Adriatische zee. VVD-wethouder Smeeman heeft daar een mooie presentatie van laten maken voor de gemeenteraad. Dat plan kreeg de naam Hoogtij en de uitwerking van dat idee zou € 12 miljoen kosten. Op dat moment is het idee verlaten om in de Oostrand van Haven woningen bij te bouwen.

Hoogtij bleek niet haalbaar?
Een kwart van de toenmalige PvdA-fractie twijfelde aan de financiële haalbaarheid van Hoogtij. Bovendien zaten in dat plan alleen koopwoningen. Nadat eerst het aantal woningen in het vissersdorp naar 945 was verhoogd, bleek dat Hoogtij niet rond te rekenen was. De gemaakte miljoenen aan plankosten zijn afgeboekt en het plan zelf is in de ijskast terecht gekomen. Binnenkort zal de gemeenteraad besluiten om formeel een einde aan het idee Hoogtij te laten komen.

Nu blijkt ook de flat in de Hoekwierde niet gebouwd te worden…
De bewoners van de Hoekwierde waren niet blij met het idee van een flat tussen de dijk en hun bosje. Er is gekeken of er andere opties zouden zijn. Begin dit jaar is duidelijk geworden dat niemand de flat op die plek wil bouwen.

Blijft er dan nog wel iets over van de plannen in Almere-Haven om woningen voor Havenaren bij te bouwen?
Van de woningen die in de plannen voor Tuinderwerf, de Laren, de Wierden en Hoogtij zaten, zal inderdaad nog niet de helft worden gebouwd. Dat is voor de winkeliers van Almere-Haven en voor Havenaren op zoek naar een woning in het oudste stadsdeel een tegenvaller. Daarom is het idee ontstaan om te kijken of het nog wel mogelijk is om in de buurt van het manifestatieveld zo’n 150 tot 200 woningen te bouwen. Daar is nog geen uitgewerkt plan voor.

Hoever is het daarmee?
De gemeente is gestart met een verkenning. Als je ziet hoe het met eerdere ideeën is gelopen, dan duurt het nog wel even voor dat de eerste heipaal de grond in gaat. Als de verkenning af is zullen de Havenaren geraadpleegd worden. Dan zal blijken of de flat van de Hoekwierde in de buurt van het manifestatieterrein nog een plek krijgt. In ieder geval is nu al duidelijk dat het aantal woningen bij het manifestatieveld niet in de buurt komt van de 945 die VVD-wethouder Smeeman in de Kustzone van Almere-Haven wilde bouwen.