Door op 23 april 2013

Het beste voor 2013

Op zaterdag 5 januari 2013 heeft de Almeerse Partij van de Arbeid het nieuwe jaar ingeluid. Volgens fractievoorzitter John van der Pauw krijgen de leden van de afdeling volop de ruimte om zich in te zetten voor de toekomst van de sociaal democratie in Almere. In 2014 kunnen de Almeerse kiezers weer bepalen hoe de machtsverhouding er uit zal zien. Tot die tijd zal de fractie met name basale initiatieven nemen op de gebieden Werken en Wonen.

“Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de crisis nog niet uitgewoed is. Steeds meer mensen hebben te maken met bestaansonzekerheid. Meer en meer is flexwerk of het werk als zelfstandige de basis voor het bestaan van mensen. En daarmee verdienen ze minder dan voorheen. Dat is niet het meest stevige fundament voor een fatsoenlijk bestaan.

2012 heeft meer lege kantoren gebracht, een groeiend leger werklozen, pandhuizen die woekerrentes vragen, koopwoningen die onder water staan, een woningmarkt die op slot zit en het inzicht dat twee miljard euro werkloze ouderen niet aan een baan zullen helpen.

En in dat zelfde jaar heeft de Partij van de Arbeid in Almere bij de landelijke verkiezingen de meeste stemmen van Almeerse burgers weten te vergaren. Almeerders weten op wie je kunt vertrouwen als het moeilijk wordt. In moeilijke tijden heb je niets aan schaamteloze schreeuwers. Dan heb je fatsoenlijke sociaal democraten nodig voor een vertrouwd en betrouwbaar toekomstperspectief.

Voorlopig zullen velen de gevolgen van het oude beleid nog voelen. De maandelijkse netto bestaansgarantie ligt dit jaar € 15 lager dan in 2012. Rutte 1 zorgt er nog voor dat 1,2 miljoen huurders maandelijks minder huurtoeslag zullen ontvangen. Die maatregelen zullen Almeerders direct in hun portemonnaie merken.

Het afgelopen jaar heeft onze wethouder Sociale Zaken welhaast rimpelloos voorstellen voor bezuinigingen op het armoedebeleid doorgevoerd. Dat was noodzakelijk omdat de crisis zorgt voor grote bezuinigingen op de gemeentelijke budgetten. De PvdA heeft die voorstellen kunnen laten bijstellen en duidelijk gemaakt dat wat ons betreft de bodem van dit sociale beleid nu wel bereikt is.

Onze andere wethouder is nog steeds hard bezig met het verzekeren van betere verbindingen met het oude land. In een tijd van bezuinigingen is namelijk niets zeker. Ondertussen heeft hij de Floriade binnen gehaald. En mede dankzij die Floriade zal de verbetering van de ontsluiting met het oude land eerder een feit worden. Die Floriade biedt kansen op nieuwe ontwikkelingen die blijvend waarde toevoegen aan de stad. De Floriade biedt ook kans op werk voor velen.

2013 zal veranderingen brengen die lokaal merkbaar zijn. Ingewijden hebben het dan bij voorbeeld over de drie decentralisaties. Daardoor wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor een deel van de begeleiding die nu onderdeel is van de Algemene wet bijzondere ziektekosten. De samenvoeging van de wet werk en bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wajong is de derde decentralisatie. En al die veranderingen komen met bezuinigingen op het budget.

De gemeenteraad is het overheidsorgaan dat het meest in de nabijheid van de burger staat. Over een en een kwart jaar kunnen de kiezers van Almere weer bepalen hoe in de jaren daarna de machtsverhouding in de gemeenteraad zal zijn. Wordt het weer tijd voor fatsoenlijke politiek of mogen schandalige schreeuwers blijven roepen dat niets deugt en niets goed is?

In 2013 mag u van de fractie extra inzet verwachten op twee terreinen die wezenlijk zijn voor een fatsoenlijk bestaan: Werken en Wonen. Aan vier afdelingsleden wil de fractie de kans geven om via een stage de smaak te pakken te krijgen van het politieke handwerk. Door die vier leden een kijkje te laten nemen in de politieke keuken van de gemeenteraad.

Ondertussen is de afdeling Almere begonnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Er ligt een besluit om deel te nemen aan die verkiezingen en de kandidatencommissie is aan het werk geslagen. Dat is allemaal nodig om in deze onzekere tijden een stevig fundament te leggen voor een sterke sociaal democratische inbreng in toekomstige fatsoenlijke lokaal politieke bestuur.

Er is veel werk aan de winkel. Vele handen maken licht werk. Ik wens u voor 2013 het allerbeste. Zodat de PvdA de stijgende lijn van 2012 in 2014 kan doorzetten.”