Door op 16 november 2013

Het fundament voor een fatsoenlijk Almere

De Almeerse leden van de Partij van de Arbeid hebben John van der Pauw tot lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Een goede uitslag voor de PvdA is volgens John van der Pauw een stevig fundament voor een fatsoenlijke stad met ruimte voor iedereen.

Er heeft een gure rechtse wind door Nederland gewaaid. De ideologie van de vrije markt heeft als fundament gediend voor het stukje bij beetje afbreken van onze verzorgingsstaat. Het resultaat wordt meer en meer gevoeld: magere voorzieningen en harde straffen in de sociale zekerheid.

En daarom kreeg een Almeerse vader een paar weken geleden twee brieven van de Sociale Verzekeringsbank. Hij kon namelijk niet bewijzen dat hij maandelijks minstens € 140,– had betaald aan de moeder van zijn kind. Daarom moest hij € 2.200,– kinderbijslag terug betalen.

Daarmee is het in een harde rechtse samenleving niet gedaan. Wie te weinig belasting betaalt kan rekenen op clementie. Wie teveel geld van de overheid heeft ontvangen moet echt gestraft. De Almeerder kreeg van de Sociale Verzekeringsbank te horen dat hem een boete van € 2.200,– werd opgelegd.

Het zal voor de SVB niet eenvoudig zijn om de € 4.400,– te innen. De Almeerder is driftig op zoek naar werk, maar moet voorlopig zien rond te komen van € 850,– per maand. Hij moet of weer werk vinden, of de schuldhulpverleners zullen de Almeerder aantreffen bij hun loket.
Dat is dan het directe gevolg van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW. Een wetsvoorstel dat door VVD, PVV, CDA, CU. SGP en D’66 is omarmd. De PvdA was er tegen.

Een ander effect van het rechtse klimaat wordt gevoeld door alle Almeerse huurders met huurtoeslag en kopers met woonkostentoeslag. Door bezuinigingen op de huurtoeslag mist elke Almeerse huurder maandelijks € 60.–. Dat is een behoorlijke hap uit een laag inkomen. Daar hebben kopers met tegenslag ook last van. De bezuiniging werkt door in de woonkostentoeslagen waarmee de gemeente kopers bijstaat als hun inkomen onderuit gaat.

De verantwoordelijken voor deze lastenverzwaring? Dat zijn de partijen die voor het flexibeler maken van de kwaliteitskortingsgrens hebben gestemd: VVD, PVV, CDA en SGP. Die partijen zijn verantwoordelijk voor de betaalbaarheidsproblemen die nu in Almere voelbaar worden. Problemen die ook voor schuldhulpverleners onoplosbaar zullen blijken.

De PvdA staat voor iets heel anders. De PvdA gunt iedereen die doet wat hij moet doen een fatsoenlijk bestaan. Wij maken ons druk om betaalbaarheid en introduceren – tegen de stroom in – een concept waardoor huren betaalbaar blijven en geld van de gemeenschap niet in particuliere zakken verdwijnt.
Wij bedenken een mogelijkheid om mensen met een laag inkomen hun eigen huis te laten bouwen. De PvdA zorgt er voor dat extra geld voor armoedebeleid ook voor een activerend armoedebeleid gebruikt kan worden. Daardoor kunnen kinderen sporten, de smaak te pakken krijgen van cultuur en kan het Voedselloket de hoogste nood lenigen.

Almere is dankzij de PvdA een ruime groene stad met veel blauw geworden. Door diezelfde PvdA krijgt Almere nu de zo lang en vurig gewenste betere verbindingen met het oude land. Dankzij de PvdA kan Almere de Floriade benutten om duurzaam verder te komen. Dankzij de PvdA staan grote veranderingen op het sociale terrein stevig in de stijgers. En er komt nog meer moois aan.

Bij de meest recente verkiezingen in Almere bleek de PvdA het meeste vertrouwen van de Almeerders te genieten. De verkiezingen vanwege de gemeentelijke herindelingen maken duidelijk dat het vertrouwen van de kiezer – ondanks de inspanningen van Maurice de Hond en consorten – in onze partij en onze idealen groot is.

Met de uitslag van vandaag hebben de Almeerse leden van de PvdA mij hun vertrouwen geschonken. Ik zal dat vertrouwen niet beschamen. Ik zal alles uit de kast halen voor een mooi resultaat op 19 maart 2014.

Een mooi resultaat zal nooit de verdienste zijn van één persoon. Daar is de inzet van velen voor nodig. Daar zijn acties van raadsleden voor nodig. Daar is communicatie over die verrichtingen van de raadsleden voor nodig. Er zijn kortom veel handjes nodig om al het goede werk van de PvdA over het voetlicht te brengen.

Als alle Almeerse PvdA’ers hun steentje bijdragen moet er op 19 maart 2014 iets moois kunnen gebeuren. Iets dat gebaseerd is op resultaten uit het verleden en idealen voor de toekomst. We hebben nog vier maanden de tijd om Almere duidelijk te maken dat de PvdA onmisbaar is voor een stevig fundament voor een fatsoenlijke stad met ruimte voor iedereen van goede wil. Er is werk aan de winkel. Aan de slag.