Door op 9 november 2014

Het PvdA Ombudsteam

Almere is inmiddels een bruisende stad geworden. Mensen leven met en naast elkaar. Voor de een lijkt het leven probleemloos, voor de ander kan het leven een aaneenschakeling van vervelende ervaringen zijn. Soms heeft dat te maken met de situatie waarin iemand, door eigen toedoen of door toedoen van een ander, terecht is gekomen. Soms is het niet eenvoudig om zelf de oorzaak te achterhalen en is er een helpende hand nodig.

Die helpende hand en dat luisterende oor wil het PvdA Ombudsteam Almere graag bieden aan Almeerders die even de weg niet meer weten te vinden naar maatschappelijke organisaties en andere instanties in de Almeerse samenleving. We kunnen dat kleine duwtje in de goede richting geven zodat iemand weer zijn weg terug vindt in dat bruisende Almere.

De afgelopen weken heeft het Ombudsteam een echtpaar uit Almere Haven geholpen bij het contact maken met organisaties die hun vervolgens tijdelijk onderdak hebben geboden. Het echtpaar heeft nu rust en geborgenheid na een periode dakloosheid. Een voorbeeld van wat het PvdA Ombudsteam doet.

21 oktober 2014
Op dinsdag 21 oktober 2014 brengt een familie hun situatie onder de aandacht van het PvdA Ombudsteam. De familie meldt ruim een half jaar dakloos te zijn en laat weten dat de hulporganisaties het echtpaar uit elkaar wil jagen. Hulporganisaties zouden niet genoeg doen om voor woonruimte te zorgen.

22 oktober 2014
De volgende dag pakt het PvdA Ombudsteam dat signaal op en zoekt telefonisch contact. Het Ombudsteam vraagt de familie om duidelijk te maken hoe de situatie is ontstaan.

23 oktober 2014
Een dag later geeft de familie tekst en uitleg. In het verleden zijn ze met urgentie in een woning in Almere Stad terecht gekomen. Vier jaar later blijkt verhuizing naar een aangepaste woning noodzakelijk. De nieuwe buren van de familie blijken nogal veel te klagen.

De klachten en een huurachterstand leiden tot een ontruiming in april 2014. Het Almeerse systeem voor schuldhulpverlening kon dat niet tegenhouden. Een bewindvoerder heeft volgens de familie nog niet veel kunnen bereiken.
Het PvdA Ombudsteam legt vervolgens contact met het Leger des Heils, GGD en de bewindvoerder. Dat levert in eerste instantie alleen informatie op.

27 oktober 2014
Op maandag 27 oktober 2014 laat de verhuurder weten dat de problemen na de ontruiming nog niet de wereld uit waren. Een medewerker van de verhuurder heeft een dagtaak gehad aan de familie. De verhuurder laat weten dat de GGD de zaken rondom de familie coördineert.

28 oktober 2014
Op dinsdag 28 oktober 2014 bespreken de familie en het Ombudsteam in het PvdA-pand aan de Wisselweg wat er aan de hand is. Samen bekijkt men wat er gedaan kan worden. Schulden zitten in de weg bij het krijgen van een gewone huurwoning. Een urgentie is alleen mogelijk als er een regeling is voor een huurschuld en die regeling minstens zes maanden correct is nagekomen.

29 oktober 2014
De familie heeft de indruk aan het lijntje te worden gehouden. Het Leger des Heils laat weten op zoek te gaan naar een tijdelijke oplossing. Als niemand anders een oplossing blijkt te hebben, biedt het Leger des Heils een aanleunwoning aan. Een raadslid van de PvdA zoekt contact met een verantwoordelijke ambtenaar. De GGD blijkt verantwoordelijk voor de regie en de wethouders kennen het probleem.

30 oktober 2014
Een dag later heeft het Ombudsteam nogmaals contact met het Leger des Heils. De GGD meldt te werken aan een oplossing.
Dan blijkt dat de familie niet alleen de PvdA heeft gemobiliseerd. Een andere politieke partij stuurt een bericht naar alle fracties en ook naar de lokale media.

De spullen van de familie liggen in een opslagruimte. Het Ombudsteam belt met het bedrijf omdat de familie bang is dat de spullen verwijderd zullen worden. De spullen kunnen nog tot en met 5 november in de opslag blijven.

31 oktober 2014
Het Leger des Heils laat weten dat de familie dit weekeinde tijdelijk onderdak kan krijgen in een aanleunwoning bij Buitenhaege.

3 november 2014
Op maandag laat het Leger des Heils weten dat de familie in de aanleunwoning kan blijven tot er een passende oplossing gevonden is.