Door op 28 november 2013

Het resultaat van constructieve samenwerking

Almere heeft zeven jaar constructief samengewerkt met een grote hoeveelheid partijen die allemaal belang hebben bij het versterken van de concurrentiepositie van de Metropool Regio Amsterdam. Het resultaat van die noeste arbeid ligt nu voor. De Uitvoeringsovereenkomst is vorige week woensdag ondertekend. Ik heb de minister van Infrastructuur en Milieu horen zeggen dat ze tegenwoordig de IJmeerverbinding als voorkeursvariant moet aanduiden omdat wethouder Mulder dat wil. Wat een hardwerkende lokaal bestuurder al niet weet te bewerkstellingen.

Aan zo’n feestelijke bijeenkomst gaat het nodige diplomatieke duw- en trekwerk vooraf. Zo’n fraai resultaat is niet zonder slag of stoot bereikt. Daar is focus, tact en ausdauer bij nodig. En daar heeft wethouder Mulder geen gebrek aan. Zo kon Almere samen met provincie en Rijk vorige week woensdag een feestje vieren. Een bijeenkomst waar de gelijkgestemdheid en het plezier van afspatte. En dat is voor het nageslacht vastgelegd.

Die inzet op samenwerking en de bereidheid om Almere door te ontwikkelen heeft gebracht wat sommigen niet voor mogelijk hielden: betere verbindingen met het oude land en betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid bij het grote project Almere. Almere – het landgoed voor arbeiders – wordt een complete stad vol groen en blauw en voorzieningen voor 300.000 Almeerders. Wie had dat tien jaar geleden durven dromen?

En die doorontwikkeling is er niet een die haastje-repje moet. De ontwikkeling van Almere 2.0 zal een organische zijn. Geen blauwdruk van technocraten die snel moet worden uitgerold, maar een adaptieve die zich voegt naar de vraag in de markt. Kan het mooier?

Dit resultaat is alleen mogelijk geworden door samen te werken. Met omliggende gemeenten en bijbehorende provincies en met de Rijksoverheid. Door onvermoeibaar de samenwerking te zoeken staat er nu een structuur waardoor Almere permanent toegang heeft tot belangrijke bestuurlijk spelers in Nederland. Almere zit aan tafel met de minister van Wonen, met de minister van Infrastructuur en Milieu, met de minister van Economische Zaken, met de minister van Onderwijs en Cultuur en met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Almere heeft de status van een groot project. Daarom mogen we ons ook verzekerd weten van de aandacht van de Tweede Kamer. Eigenlijk ontbreekt de minister president nog in het rijtje. Mag ik er van uit gaan dat de burgemeester dat gaatje in het netwerk persoonlijk opvult?

Er liggen heel goede afspraken om van Almere de stad van de eenentwintigste eeuw te maken. En zoals dat gaat bij dit soort afspraken, is nog niet alles tot op het bot uitgekauwd. Niet ieder detail is beschreven. Dus blijven er vragen. Een paar van de vragen die bij mijn fractie leven:
• Zal de raad vroegtijdig geconsulteerd worden over de inhoud van de experimenten die de woningbouw op stoom moeten brengen?
• Wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van de monitor “De staat van de stad’ nog voordat die resultaten in het bestuurlijk overleg onderwerp van gesprek zullen zijn?
• Wordt de raad – zodra een van de samenwerkingspartners de behoefte heeft om de afspraken te wijzigen – eerst geconsulteerd voordat het bestuurlijk overleg over de wijzigingen wordt geopend?
• Worden wijzigingen pas geaccordeerd na verkregen instemming van de raad?
• Wordt de raad tijdig geïnformeerd als de Tweede Kamer het grote project Almere bespreekt?

Almere wilde graag beter en meer onderwijs, betere verbindingen met het oude land, meer cultuur , meer sport en meer werk. De kwaliteit van het onderwijs stijgt, het onderwijsaanbod is verbreed, de A6 wordt verbeterd verbreed en het aantal treinen verdubbelt. Almere krijgt 22 jaar lang veel extra geld om ook te zorgen voor meer cultuur en meer sport. Het kan niet anders of dat alles moet wel zorgen voor meer werk. Een van de prioriteiten van de PvdA.

Dat werk kan bij voorbeeld komen van het aanleggen van kunstgrasvelden in woonwijken. Zo zorgt het verbeteren van leefbaarheid in de wijken ook voor werk. Wat de PvdA betreft is er niet alleen geld om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Wij denken ook aan meer cultuur: kunstenaars hebben ruimte nodig en meer middelen voor het Jeugd Cultuur Fonds, het Jeugd Sport Fonds en voor zwemlessen. Wij denken ook aan het betaalbaar houden van het wonen in Almere, een stadspas en last but not least uiteraard het op stoom brengen van een betaalbare woningbouwproductie.

Het bereikte resultaat is – zeker in de tijden waarin het woord crisis op het puntje van ieders tong ligt – een fenomenale prestatie. Een prestatie die alleen door samenwerken mogelijk is geworden.

Daarom sluit ik af met een citaat van iemand die hier niet onvermeld mag blijven. Op 17 november 2013 liet Adri Duivesteijn het volgende weten: “Dank aan alle mensen die zich met zoveel overtuiging hebben ingezet voor dit resultaat.” Ik sluit mij graag bij die woorden aan.

John van der Pauw
Fractievoorzitter PvdA Almere