Door op 8 september 2016

Innovatie met echte banen

In Almere gebeurt van alles. Veel op basis van routine en ervaring. Almere is ook een stad van nieuwe initiatieven. Innovatie moet zorgen voor nieuwe banen voor Almeerders met weinig kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA wil echte banen met een normaal loon. Dat heeft het college toegezegd.

Agenda
Burgemeester en wethouders hebben een innovatie-agenda opgesteld. De gemeente wil graag met landelijk bekende instituten vernieuwende dingen in Almere doen. Daarnaast gaat Almere kijken hoe je met een wedstrijd nieuwe bedrijven naar de stad kunt halen. Bedrijven die op de meest vernieuwende manier Almere tot dé Hergebruik-stad moeten maken. En die nieuwe bedrijven moeten zorgen voor veel werk voor Almeerders met weinig kans op de arbeidsmarkt.

Innovatie en kansen
”De PvdA vindt samenwerking met de Universiteit van Wageningen in Almere Haven een mooie kans voor de stad. Samenwerking met TNO,  een ander hoogwaardig kennisinstituut, biedt nog weer extra kansen voor Almere.”, laat fractievoorzitter John van der Pauw weten.

Wedstrijd en nieuwe banen
“Het college wil een wedstrijd organiseren die bedoeld is om bedrijven naar Almere te halen die hele nieuwe dingen willen doen met hergebruik. En die bedrijven kunnen zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. De tekst in het voorstel was voor de PvdA onduidelijk. Daarom heeft de PvdA vooraf vragen gesteld.”

Inzet bijstandsgerechtigden?
“De PvdA werd niet warm van de eerste antwoorden. Met de conceptvoorwaarden voor de wedstrijd zou een bedrijf kunnen meedoen dat een plan indient waarin alleen bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering het werk zouden moeten doen. Dat is uiteraard niet waar de PvdA voor staat.”

Normaal loon
“De PvdA heeft duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling kan zijn dat Almere aan de wedstrijd onbetaalde banen overhoudt. Dat bleken burgemeester en wethouders met de PvdA eens te zijn. Het college heeft vervolgens toegezegd om de voorwaarden aan te scherpen. De deelnemers aan wedstrijd moeten er voor zorgen dat ze reguliere werkgelegenheid niet verdringen. Het college zal als voorwaarde hanteren dat bij de nieuwe werkgelegenheid voor laagopgeleiden een normaal loon hoort. De PvdA zal er op toezien dat die toezegging werkelijkheid wordt.”