Jerzy Soetekouw (21 op de lijst) over de Europese Verkiezingen

21 mei 2019

Nederland wordt beter van een sterk Europa. Stem daarom op donderdag 23 mei op de PvdA voor een veilig, sociaal en rechtvaardig Europa met gelijke kansen voor alle inwoners.

Zeker zijn van eerlijk werk in Europa

Goed werk is de basis voor een goed leven. De PvdA strijdt voor een EU die er is voor gewone mensen. ZZP’ers hebben nog te vaak een oneerlijke uitgangspositie. Portugezen, Polen en Nederlanders worden nog vaak ongelijk uitbetaald waardoor er sprake kan zijn van een oneerlijke concurrentie. Er vindt in Europa nog altijd arbeidsmarktdiscriminatie plaats, die leidt tot een oneerlijke positie voor vrouwen en mensen met een biculturele achtergrond.

Zeker zijn van een duurzame economie in Europa

Om de wereld ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden is inzet op duurzaamheid nodig. De PvdA strijdt voor verduurzaming met een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Een Europese CO2 belasting dwingt bedrijven duurzamer te handelen. Daarnaast kan het instellen van een Klimaatfonds een belangrijk verschil maken. Er is in Europa een situatie waarbij het goedkoper is om met het vliegtuig, in plaats van met de trein, naar Berlijn te gaan. De circulaire economie wordt wat de PvdA betreft verder gestimuleerd, biologische boeren worden gestimuleerd en er worden strengere eisen gesteld aan duurzame, gezonde, diervriendelijke landbouw.

Zeker zijn van een veilig Europa

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de Europese staten steeds intensiever samen gaan werken. Het aantal oorlogen en conflicten is daardoor veel minder geworden. Door krachten te bundelen is de veiligheid verbeterd. Om die veiligheid te waarborgen is het na de Brexit belangrijk goede afspraken te maken over de samenwerking met het Britse leger. Daarnaast is het belangrijk om namens Europa te blijven streven naar nucleaire ontwapening en het in stand houden van de huidige kernwapenverdragen.

Zeker zijn van eerlijke migratie

Mensen in nood help je. We mogen het nooit toestaan dat groepen mensen als minderwaardig of gevaarlijk worden neergezet.

Jouw stem maakt het verschil. Zeker zijn van een sociaal en eerlijk Europa? Stem 23 mei op de PvdA.