Door Jerzy Soetekouw op 9 juni 2017

“Koop schulden van jongeren over”

De nieuwe Almeerse schuldhulpverlening wordt voortvarender. Om dit te realiseren diende de PvdA een aantal amendementen in bij het nieuwe beleidsplan. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde deze voorstellen. “Een mooi resultaat,” zo stelt Jerzy Soetekouw, fractievoorzitter van de Almeerse sociaaldemocraten.

Een van de ideeën die u -samen met het CDA- heeft voorgesteld, is het opkopen van schulden bij jongeren. Hoe zit dat precies? Moeten we dat wel willen?

“Schulden bij jongeren vinden wij een groot probleem. Ongeveer 1 op de 5 jongeren tussen de 18 en 24 jaar heeft problematische schulden. Dat is ontzettend veel. Jongeren hebben vaak geen idee wat hun financiële verplichtingen zijn wanneer ze 18 jaar worden en dan kan een situatie snel uit de hand lopen. In Rotterdam en Utrecht lopen al succesvolle initiatieven waarbij de gemeente de schulden afkoopt. Hierna komen de jongeren in een milder, maar wel strak regime waarin ze hun schulden aflossen. Dit heeft een preventieve werking en zorgt ervoor dat minder mensen terugvallen in de oude situatie. Wij gaan nu onderzoeken hoe we dit systeem in Almere kunnen invoeren. Een erg spannend traject, waar ik met veel enthousiasme naar uitkijk.”

Dat is goed nieuws. Maar het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid is natuurlijk breder. Waarom bent u zo tevreden met het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid?

“We zijn met name erg tevreden met de focus op voortvarendheid in het nieuwe beleid. Iedere dag dat een traject langer duurt, is een dag dat schulden op kunnen lopen. En dus een dag waarin mensen langer in onzekerheid verkeren. Wij willen dat dit verandert. Daarom willen wij dat intakes in één keer goed gaan. Niet alle mensen met schulden hebben hun financiële administratie tiptop in orde. Wij vinden dat die toets bij Plangroep moet liggen en dat zij moeten controleren of er bijvoorbeeld sprake is van onterechte toeslagen of teruggaven.”

Klopt het dat Almeerders zich soms twee keer moeten melden met dezelfde schuld?

“We zien inderdaad, in sommige gevallen, dat iemand met schulden twee keer in drie maanden een heel screeningstraject moet doorlopen. Dat vinden wij onzinnig, want in die paar weken verandert er niet zoveel. Daarnaast valt er ook nog winst te halen in de doorverwijzing tussen de verschillende instanties. Zoals gezegd, iedere dag dat het traject langer duurt lopen de schulden onnodig op.”

U heeft zich er ook sterk voor gemaakt dat de Raad het plan vaststelt. Waarom is dat zo belangrijk?

“Dit heeft technische redenen, maar voor ons van groter belang is dat dit ervoor zorgt dat de betrokkenheid van de raad bij deze kwetsbare groep Almeerders groter wordt. We vinden het belangrijk dat de gemeenteraad meer gevoel krijgt bij wat mensen met schulden meemaken. Het vaststellen van dit plan past daarom volledig in onze strategie. Wij vragen in de raad regelmatig aandacht voor de kwetsbare positie van deze mensen en, in sommige gevallen, het gebrek aan effectieve en efficiënte oplossingen.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw