Krijgen waar je recht op hebt: studietoeslag arbeidsgehandicapte studenten

4 juli 2017

Almere heeft een regeling waarbij studenten met een arbeidshandicap een toelage op hun studiefinanciering kunnen krijgen. Voor het jaar 2016 was er gerekend op 70 aanvragen voor de zogenaamde individuele studietoeslag. Er zijn echter slechts 5 aanvragen ingediend waardoor er 130.000 euro overblijft. De PvdA Almere vindt dat studenten daar alsnog aanspraak op moeten kunnen maken en vraagt de gemeenteraad om het overgebleven bedrag te bevriezen.

Fractieassistent Erik Theunissen: “Het verschil tussen de inschatting die is gemaakt en het werkelijk aantal ingediende aanvragen is dusdanig groot dat we denken dat er een groot aantal mensen is dat wel in aanmerking komt, maar om een of andere reden geen aanvraag heeft ingediend. Omdat het aanvragen simpel is en maar 10 minuten in beslag neemt, denken wij dat mensen niet goed op de hoogte waren van de regeling. We zijn van mening dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om mensen die mogelijk in aanmerking komen goed voor te lichten. Studenten mogen er niet de dupe van worden als de gemeente haar taken niet goed genoeg uitvoert.”

De Partij van de Arbeid vindt dat de studenten die nu geld zijn misgelopen, alsnog de kans moeten krijgen een aanvraag in te dienen. “Wij zijn van mening dat mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dus dat mensen goed geïnformeerd worden. Daarom vinden wij dat potentiële aanvragers actief geïnformeerd moeten worden en in de gelegenheid moeten worden gesteld om een aanvraag over 2016 in te dienen.”