Door op 2 juni 2015

Kunst met een grote K(AF)

Het imposante gebouw aan het Weerwater, de Schouwburg Almere, ondergaat de komende jaren een transformatie. Er komen voorstellingen op het gebied van theater, kunst, architectuur en muziek. De afgelopen weken is dit nieuwe concept, de Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), meerdere keren negatief in het nieuws geweest. Zo is een deel van het managementteam van het KAF door de directeur ontslagen.

Hoe zat het ook alweer?
Eerst kort nog wat geschiedenis. Sinds de Schouwburg zijn deuren opende heeft het de wind niet altijd mee gehad. Hoge kosten qua bouw, een stevige economische crisis en een teruglopend aantal bezoekers maakten het er niet beter op. En dat terwijl de locatie ongekende mogelijkheden biedt. Het grote publiek weet de Schouwburg te vinden bij grote voorstellingen van cabaretiers of andere commerciële producties. Een veelgehoorde klacht was dat te weinig rekening werd gehouden met andere disciplines in de kunst. Tel daarbij op dat het Gooi en Amsterdam veel cultuurliefhebbers uit Almere wegsnoepen. De Schouwburg was en is mooi, maar misschien in de tijd al achterhaald.

En nu?
Anno 2015 ligt er een plan om het radicaal anders te doen. De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met een krediet om een verbouwing binnen de Schouwburg te realiseren. Het KAF concept ligt hieraan ten grondslag: een multidisciplinair huis waarin verschillende soorten kunst bijeenkomen, waar goed gegeten en gedronken en zelfs (!) gewerkt kan worden. Een uniek project dat past binnen het karakter en de stad van Almere. Tijdens een inloopavond heeft de directie het managementteam voorgesteld. Dat team moet de transitie waarmaken.

Strijd
Onlangs werd duidelijk dat intern de gelederen niet zo gesloten zijn als gedacht. Een deel van het managementteam zegde het vertrouwen op in het handelen en besturen van de directeur. Dat leidde tot veel vragen binnen de politiek, zowel coalitie als oppositie. Van sommige leden van het managementteam is op het moment van schrijven nog niet duidelijk wat hun lot is.

Standpunt PvdA
De PvdA betreurt de gang van zaken enorm. We hebben ons als partij steeds sterk gemaakt voor een breed en divers aanbod van cultuur in Almere. Wij geloven in KAF en geloven dat er kansen zijn om het met dit concept te zorgen voor Kunst met een grote K. Dat er intern iets speelt mag daar natuurlijk niets aan veranderen.
De portefeuillehouder, de heer Huis, heeft laten weten steeds in contact te staan met de Raad van Toezicht en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Voor nu stelt ons dat gerust: we vertrouwen erop dat de portefeuillehouder datgene doet dat nodig is om rust te brengen en de uitvoering niet in gevaar te laten komen. Voor ons is het belangrijk dat de inwoners van Almere een mooi cultuurhuis krijgen. Als die ambitie in het gedrang komt wordt het tijd voor politieke stappen.