Door op 23 november 2013

Lagere leges voor bewoners in de blauwe zone?

Autobezitters parkeren graag gratis en mijden daarom garages waar ze voor moeten betalen. Om verstopping in de wijken rondom parkeergarages te voorkomen kan een gemeente blauwe zones instellen. In zo’n blauwe zone mag de automobilist in Almere maximaal een uur gratis parkeren. Dat is lastig voor bewoners van die wijken. Die kunnen een ontheffing kopen. Ook werknemers kunnen zo’n ontheffing kopen. De koopprijs voor een ontheffing heet leges.

Waarom dient de Partij van de Arbeid een amendement in?

“Het is eigenlijk een logisch vervolg op eerdere acties van de PvdA. Wij hebben bij de invoering van gevraagd om het tarief voor bewoners zo laag mogelijk te houden. Daardoor is het tarief van € 60 naar € 40 gegaan. Die verlaging vond de PvdA een beetje tegenvallen.”

Wat heeft de PvdA vervolgens gedaan?

“Vorig jaar hebben we voorgesteld om de kosten voor bewoners te verlagen en de prijs voor anderen wat hoger te maken. Dat is niet gelukt. Het college meldde dat het niet mogelijk zou zijn om van bewoners een andere prijs te vragen dan van anderen. Dat argument leek bij veel andere fracties aan te slaan. Daarom is het voorstel om het tarief voor bewoners te verlagen toen niet in stemming gebracht.”

Waarom nu dan wel?

“We hebben de kwestie niet laten rusten en zijn op onderzoek gegaan. Toen bleek dat andere gemeenten wel degelijk verschillende tarieven hanteren voor bewoners en anderen. Later bleek ook dat de rechter het geoorloofd vindt om bij het reguleren van parkeerdruk onderscheid te maken tussen bewoners en anderen. Bovendien bleek het college deze keer zelf voor te stellen om voor zorgverleners een apart tarief te hanteren. Dan is het niet meer mogelijk om vol te houden dat het onmogelijk is om verschillende prijskaartjes aan een ontheffing voor de blauwe zone te hangen.”

Zorgt dat dan niet voor een gaatje in de parkeerexploitatie?

“De PvdA gaat niet over een nacht ijs. We hebben keurig uitgerekend hoeveel een verlaging van de leges voor bewoners kost en wat de prijs voor anderen moet zijn om dat gat te vullen. Tot onze verrassing bleek dat de opbrengsten identiek waren als de bewoners € 30,50 zouden betalen en anderen € 61,00.”

Is dat dan geen enorme tegenvaller voor de anderen?

“De anderen betalen dan bijna net zoveel veel als iedereen in 2011 moest betalen: € 60 per jaar. Een werknemer die graag met de auto naar zijn werk komt moet voor een parkeerplaats dan € 0,25 per dag betalen. Dat valt in het niet bij de totale autokosten. Hij of zij kan er uiteraard ook voor kiezen om met de bus of de fiets naar het werk te gaan.”