16 mei 2014

Ledenvergadering zaterdag 17 mei een uur later

Omdat de ruimte niet om 16.00 maar pas om 17.00 beschikbaar is, is de ledenvergadering over het coalitieakkoord om 17.00. Voor het akkoord zie bijlage.

Coalitieakkoord Almere 2014-2018