Door op 26 oktober 2013

Lijsttrekkerverkiezing gestart!

Vanaf vandaag kunnen de Almeerse PvdA leden hun lijsttrekker kiezen. De verkiezing gaan tussen John van der Pauw (momenteel fractievoorzitter) en Arie Vleugel (momenteel raadslid). Vanmiddag presenteerden zij zich aan een flink aantal leden en andere belangstellenden in ons PvdA-huis.

Publiek

Informatie over de kandidaten

J.B. van der Pauw
Bouwen aan Almere
Almere is een stad met ruimte voor iedereen. Het vertrouwen van kiezers in de PvdA heeft het mogelijk gemaakt om in Almere sociaal democratische idealen te realiseren. Ook het resultaat van de verkiezingen in maart 2014 zal weer gebaseerd zijn op het vertrouwen van de kiezer. Vertrouwen in wat de PvdA op een fatsoenlijke en consequente manier doet:
– Politiek bedrijven om iedereen een fatsoenlijke start te in dit leven te geven.
– Politiek bedrijven om mensen aan betaald werk te helpen.
– Politiek bedrijven om voor betaalbaar wonen te zorgen.
– Politiek bedrijven om kwetsbare mensen ook maatschappelijk mee te laten doen.
In 2006 hebben kiezers er voor gezorgd dat ik – als de toenmalige lijstduwer – raadslid werd. Mijn tijd en energie als raadslid heb ik op diverse terreinen mogen inzetten. Iedereen heeft brood op de plank en een dak boven het hoofd nodig. Bij wonen en in het sociale domein heeft de PvdA de laatste jaren – ondanks de crisis en de stevige politieke tegenwind – het verschil kunnen maken: matiging van de bezuiniging op woonkostentoeslagen en het besluit om in Almere een sobere sociale verhuurder te introduceren. De Floriade biedt kans op werk. Wie meer wil weten over mijn inbreng raad ik aan bij de PvdA-wethouders en de vice fractievoorzitter inlichtingen in te winnen. Sinds oktober 2011 ben ik fractievoorzitter. Daarmee ben ik verantwoordelijk voor de continuïteit van de sociaal democratische inbreng in de Almeerse politiek. In het leven van alledag help ik als sociaal raadsman zoveel mogelijk problemen van gewone mensen de wereld uit. Wat ik u vraag is om uw vertrouwen in mij uit te spreken. Dan zullen we aan de kiezer duidelijk maken wat de PvdA heeft bereikt. Die resultaten zullen de basis zijn om na maart 2014 met de PvdAfractie de sociaal democratische idealen, in de mooie stad die Almere is, verder te brengen.

Arie Vleugel
Ik ben Arie Vleugel en kandidaat lijsttrekker voor onze Partij van de Arbeid. Ik ben al jaren ondernemer, in de ICT sector maar verleen ook service aan startende ondernemers, en bied werkervaringsplaatsen aan aankomende juristen, tevens bestuurslid van de stichting werken voor werk.
Ik ben iemand van de oude waarden binnen de partij, van nivelleren en van de sterkste schouders die de zwaarste lasten dienen te dragen. De komende jaren zal het hard vechten worden voor een sociale samenleving zoals de PvdA dat ziet. Ik denk dan aan de grote decentralisaties die op ons afkomen per 1 januari 2015. De zorg, AWBZ , jeugdzorg, Wet werken naar vermogen en natuurlijk ook de Participatie. Naast deze zeer belangrijke zaken, speelt natuurlijk de woningsituatie een belangrijke rol. Ik wil voor met name “starters” de mogelijkheid scheppen voor betaalbare hypotheken en uiteraard betaalbare huren.
Het stimuleren van de woningbouw moet een grote prioriteit krijgen in onze mooie stad, alsmede zullen we hoog moeten inzetten voor een veilige stad. Daarnaast zal ik mij inzetten voor een goede en zorgvuldige schuldhulpverlening en armoede beleid, almede voor het stadsfonds en fonds bijzondere noden naast het woonlastenfonds. De economie van de stad dient extra aandacht van ons te krijgen, want gaat het goed met de economie, dan komt er meer geld binnen bij de gemeente. Dat wil ik realiseren door diverse projecten: het oprichten van innovatiecentra, het uitgeven van kleinere kavels in de diverse aanbestedingen zodat ook lokale bedrijven kunnen meedingen, het opstarten van een werkelozen project rond het Kasteel, etc. De PvdA dient te zorgen voor die mensen die dit hard nodig hebben en daar sta ik voor! Zo wil ik me de komende jaren inzetten samen met een nieuwe, actieve en gedreven fractie.

De stembus is open tot en met 6 november 23.59.