Door op 18 maart 2014

Lodewijk Asscher neemt manifest voor werk in ontvangst

Gisterenavond heeft Lodewijk Asscher -minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid- een bezoek gebracht aan de Wijkhoek gelegen aan het Assenplein. Tijdens het bezoek sprak hij met bewoners over de verbeteringen in Stedenwijk Noord door de renovatie van de woningen door GoedeStede. Ook kwam het groot onderhoud dat nu door Gemeente Almere wordt uitgevoerd ter sprake.

De buurtbewoners zijn erg tevreden met de veranderingen in de wijk, maar sommigen vinden het wel lang duren. Gisterenavond kon Joke Rebel –voorzitter van de bewonersvereniging- aangeven dat de werkzaamheden eind mei / begin juni gereed zullen zijn. Dan is ook het Leeuwardenlein heringericht. Bij deze herinrichting wordt specifiek rekening gehouden met de wensen van de bewoners, zoals meer speeltoestellen op één plek bij elkaar.

Lodewijk Asscher heeft daarbij nog verteld over de renovaties en aanpassingen in Amsterdamse wijken die hij heeft meegemaakt in de periode dat hij daar wethouder was.
Ook vertelde hij wat hij doet om Nederland er weer bovenop te helpen en er voor te zorgen dat meer mensen werk krijgen. Daar waren toch wel kritische geluiden te horen, maar de grote meerderheid had waardering voor zijn uitleg.

Ander onderwerp van de avond was, dat er uitgebreid werd stilgestaan bij het project van Nuon en de Baljetgroep. Nuon wilde de elektriciteitsmeter in de huizen weer zelf opnemen. Ons ombudsteam heeft veel contact met Nuon in verband met regelen van schulden en voorkomen dat levering elektriciteit en warmte worden stopgezet. Nuon heeft door de goede contacten met ons ombudsteam aan hen gevraagd of het ombudsteam een bedrijf kende dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst wilde nemen.

Dat wist ons ombudsteam wel. De Baljetgroep –met zijn oorsprong in Stedenwijk Noord – heeft jarenlange ervaring met het in dienst nemen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door bemiddeling van ombudsteam PvdA Almere kwamen Nuon en de Baljetgroep er snel uit met elkaar. Nu zijn er 5 mensen in dienst getreden bij Baljetgroep die de meters in Almere opnemen. Zodra deze klus is verricht zullen zij in Amsterdam en Lelystad hetzelfde werk gaan doen. Al met al zijn nu 5 mensen voor in ieder geval drie jaar weer verzekerd van werk.

Tijdens deze avond overhandigde Ciska van Rijn –raadslid PvdA- een manifest aan Lodewijk Asscher. In het manifest geeft de PvdA Almere aan hoe wij er voor willen zorgen dat er weer meer mensen in Almere aan de slag gaan. Gemeente Almere kan daarbij als grote werkgever en als grote opdrachtgever een vliegwiel zijn om in Almere meer werkgelegenheid en bestaanszekerheid te creëren.

Daarbij gaat het o.a. om:
• Beveiligers, cateringmedewerkers, schoonmakers, plantsoenmedewerkers, etc. weer zelf in dienst te nemen.
• Kleinere opdrachten maken, zodat deze interessant worden voor Almeerse bedrijven en ZZP’ers. Stel je voor hoeveel Almeerse bedrijven en werknemers door deze manier van werken de Floriade zouden kunnen aanleggen en daarna beheren. Dan zou de Floriade echt van Almere worden
• Bedrijven die een opdracht van Gemeente Almere verkrijgen, moeten worden verplicht om hun medewerkers te belonen conform de Nederlandse C.A.O. van de desbetreffende bedrijfstak. Hiermee voorkomen wij rare payroll constructies. Maar dit voorkomt ook dat werknemers uit andere Europese landen met veel lagere lonen deze opdracht uitvoeren. Goed dus tegen oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.
• Ook voor jongeren hebben wij een aantal specifieke zaken in gedachten. Daarbij valt te denken aan: orichten van een stagefonds, werkcarrousel en starterbeurzen.
• Last but not least: de PvdA wil dat Gemeente Almere beter optreedt tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Bedrijven die zich hier schuldig aan maken, worden wat betreft de PvdA voor vijf jaar uitgesloten van het meedingen naar opdrachten van gemeente Almere.

Het manifest voor werk en bestaanszekerheid treft u bijgaand als bijlage aan. Het was een zeer geslaagde avond en wij komen graag terug bij de bewoners van Stedenwijk Noord.
Werk en bestaanszekerheid in Almere