Loes Ypma stopt als wethouder

26 september 2019

Helaas heeft Loes Ypma zojuist aan de burgemeester gemeld dat zij stopt als wethouder in Almere. Het bestuur betreurt dit enorm en bedankt Loes voor haar inspanningen. Binnen haar portefeuille heeft Loes veel zaken een flinke zet in de goede richting gegeven, zo is de Floriade flink op stoom en ligt er een basis voor een nieuwe woonvisie. Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet en betreuren het dat zij deze beslissing heeft moeten nemen en de door haar in gang gezette processen niet af kan maken.

Onderstaand de brief van Loes aan alle Almeerders. Het persbericht vindt u hier.

Geachte burgemeester, geachte leden van de raad, geachte inwoners van Almere,

Zo’n anderhalf jaar geleden belden mijn partijgenoten van de PvdA met de vraag of ik wethouder wilde worden in Almere. Ik heb deze eervolle baan met veel enthousiasme aanvaard en me met liefde voor Almere ingezet. Ik heb genoten van de wekelijkse fietstochten en ontroerende ontmoetingen, bijvoorbeeld in de daklozenopvang of in gesprek met verslaafde Almeerders. Er is een mooie lokale visie vastgesteld rondom beschermd wonen en de regionale visie ligt klaar voor behandeling in alle gemeenten in Flevoland. Ik heb enorme bewondering voor de initiatieven van de vele vrijwilligers die ik heb leren kennen, bijvoorbeeld rondom de Floriade. Het is gelukt om meer rust, een positieve flow en verbinding te brengen bij de Floriade, dat in 2022 een toonbeeld van de groene, gezonde en duurzame stad van de toekomst zal bieden en Almere op de kaart zet. Er wordt hard gewerkt aan de woonvisie, voor de lange termijn, waar veel behoefte aan is. Daarnaast ligt er een concreet plan om op korte termijn meer sociale huurwoningen te bouwen, klaar voor behandeling in college en in de raad. Ik ben trots op deze resultaten waar ik met veel plezier aan mocht bijdragen.

Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat het feit dat ik niet kan voldoen aan het wettelijke vereiste van het ingezetenschap, mijn wethouderschap in toenemende mate in de weg zit. Ik vind het als “wethouder wonen” steeds lastiger uit te leggen waarom ik niet zelf in Almere kom wonen als ik het zo’n prachtige woonstad vind. Ik heb overwogen een woning te huren in Almere, maar ik wil dat niet voor de bühne doen terwijl ik er in werkelijkheid niet veel zal zijn. En ik zal er niet veel zijn omdat ik de ochtenden met mijn gezin waardevol en belangrijk vind in ons drukke bestaan (van vrijwel alle avonden werken). Door deze persoonlijke keuze kan ik niet voldoen aan een belangrijke wens van een groot deel van uw raad.

25 jaar geleden ben ik politiek actief geworden bij de Jonge Socialisten in de PvdA. Vanaf dat moment heb ik mij altijd vol overgave gestort op mijn politieke werk, onder andere 5 jaar als wethouder in Woerden en 5 jaar als Tweede Kamerlid. Het afgelopen jaar heb ik echter gemerkt dat er (mede door de reistijd) in toenemende mate beslag is gelegd op mijn energie, gezondheid en de tijd met mijn gezin.  Mijn accu is op dit moment leeg. Om ook de komende 25 jaar weer een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren, doe ik nu een stapje terug.

Daarom dien ik, met pijn in mijn hart, mijn ontslag in.

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de samenwerking en alle goede resultaten die we samen hebben gerealiseerd.  Mijn eigen PvdA omdat ze zo vierkant achter me zijn blijven staan. Alle betrokken Almeerse inwoners, de collega’s in het college van B&W en natuurlijk de raad, voor de scherpe gesprekken. Maar ook onze onvolprezen ambtelijke organisatie en in het bijzonder het team Floriade (zowel van de gemeente als de BV), het team wonen en team wonen/zorg en de bodes en secretariaten voor alle goede zorgen. En zeer in het bijzonder mijn secretaresse Linda en bestuursadviseurs Maura en Hans en persvoorlichter Jeroen voor het feit dat ik altijd bij ze terecht kon. Maar ook de bestuurders van de regiogemeenten, alle betrokkenen bij de Floriade, de bestuurders en harde werkers bij de corporaties en zorginstellingen. Ik wens jullie het allerbeste en hopelijk tot ziens.

Met vriendelijke groet,
Loes Ypma