Door op 19 maart 2017

Lokale omroep van de kabel

De Stadsomroep Almere was ooit de lokale zendgemachtigde en verzorgde uitzendingen op radio en televisie met Almeers nieuws. Nadat daar een eind aan was gekomen, heeft Media036 de zendmachtiging overgenomen. Media036 liet vorige week weten te stoppen.

Zendmachtiging
Nadat Stadsomroep Almere was gestopt als lokale omroep meldden Media036 en de Almeerse Omroep Stichting (AOS) zich om de zendmachtiging over te nemen. De zendmachtiging is aan Media036 gegund. Media036 zou dagelijks zorgen voor zowel een tv- als radio-uitzending van een half uur met een uniek Almeers media-aanbod. Voor die prestatie zou Media036 jaarlijks € 47.000 ontvangen.

Dagelijks half uur
Media036 wilde meer gaan leveren. Dat meerdere zou uit andere bronnen gefinancierd moeten worden. De gemeente wilde € 47.000 voor de afgesproken prestatie betalen en wilde geen geld stoppen in alles wat Media036 daarnaast nog wilde doen. Vorige week heeft Media036 duidelijk gemaakt geen gebruik meer te zullen maken van de zendmachtiging. Wie via de kabel naar het programma van Media036 wil kijken, krijgt een scherm met een korte tekst te zien.

Vijf vragen met een antwoord
AlmereDezeWeek heeft een vijftal vragen aan de lokale politieke fracties voorgelegd. De PvdA heeft antwoorden gegeven op die vragen. AlmereDezeWeek heeft nog geen gebruik gemaakt van die antwoorden voor een publicatie. Daarom hier de zakelijke antwoorden van de PvdA.

Wat moet er volgens de PvdA met de subsidie van Media036 gebeuren? Terugbetalen? Als Media036 dat niet doet, moet de gemeente dan naar de rechter stappen?
“Media036 ontvangt geen subsidie, maar wordt voor het leveren van een omschreven prestatie bekostigd. Als Media036 de afgesproken prestatie niet levert, dan zal dat waarschijnlijk effect hebben op de definitieve hoogte van de bekostiging.”

Graag een reactie op de stelling: Almere schiet niets op met een lokale omroep.
“Het verdwijnen van een lokale omroep zorgt er voor dat er minder diversiteit is in het media-landschap van een van de grootste steden in Nederland. Diversiteit hoort bij een complete stad. De PvdA ervaart het ontbreken van diversiteit als een gemis.”

Uit stukken in het bezit van Almere DEZE WEEK (n.a.v. een WOB-verzoek van ons) blijkt dat Media036 een schuld heeft van bijna 100.000 euro. Moet de gemeente een rol nemen in de afbetaling daarvan?
“Dit is een vreemde vraag. Waarom zou de gemeente moeten opdraaien voor schulden van derden? Als Media036 meer schulden heeft dan middelen, dan komt een faillissement van Media036 in beeld. Het is dan in eerste instantie aan de curator om te bekijken wat er is gebeurd. De curator kan ook kijken of en in welke mate er sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Dat is geen klus voor de gemeente of de politiek.”

Graag reactie op de stelling: Willem Miermans heeft 25.000 euro gekregen voor de sportpdf. Moet hij die terugbetalen?
“De gemeente heeft Media036 maximaal € 47.000 in het vooruitzicht gesteld voor een te leveren prestatie. Als het goed is, is de deal van Media036 met Miermans geen onderdeel van de prestatie die Media036 voor de Almeerse gemeenschap zou moeten leveren en is die deal ook uit gemeenschapsgeld betaald.”

Is uw fractie voor een subsidie van 110.000 euro aan een nieuwe zendgemachtigde?
“De PvdA is van mening dat de prestatie die van een lokale omroep gevraagd wordt – een uniek half uur televisie- en radioprogrammering per dag – in beginsel voor met de gemeentelijke bekostiging gerealiseerd zou moeten kunnen worden. Als een lokale omroeporganisatie meer middelen wil inzetten, dan zal men die centjes bij anderen moeten ophalen.”

Naschrift
In 2011 heeft Leefbaar Almere het raadspanel vragen voorgelegd over de Stadsomroep Almere. Achtentwintig procent van de ondervraagden vond het belangrijk dat Almere over een eigen stadsomroep beschikt. Vijfenzestig procent van de ondervraagden vond een stadsomroep niet belangrijk. Zeven procent had geen mening.