Door op 4 maart 2014

Maak kennis met Herman Linzel

De komende jaren krijgen de gemeenten er een aantal grote taken bij. Met deze nieuwe taken wordt de gemeenteraad verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners van Almere, jong en oud. Het raakt alle leefgebieden: zorg, welzijn, opvoeding, onderwijs, werk en inkomen en veiligheid. De gemeente krijgt tot taak om met minder middelen de maatschappelijke ondersteuning toch beter en slimmer te organiseren.

Sinds 1980 houd ik me met deze onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken in Almere bezig. Als huisarts, samenwerkend en leidinggevend aan andere disciplines en bestuurlijk ondermeer als voorzitter van de WMO-Raad. Altijd vanuit het oogpunt van de inwoners van de stad zoekend naar de kansen voor samenwerking en samenhang, dichtbij, met zo min mogelijk bureaucratie, betaalbaar en met een eerlijke beloning voor de hulpverleners. Het uitgangspunt daarbij is steeds geweest de ondersteuning van kwetsbare mensen bij hun zelfoplossend vermogen. De komende raadsperiode zal die aanpak meer dan ooit onze inzet moeten zijn. Het is nu de kans om het beter te doen.

 

Herman Linzel