Door op 12 februari 2014

Maak kennis met Jeroen van Tol

Leeftijd: 66

Woont in Almere sinds: oktober 1979

Hobby: kamperen

Muziek: Jazz, klassiek, sixties pop

Film: One flew over the cuckoo’s nest

Boek: 100 jaar eenzaamheid

TV: Pauw en Witteman

Radio: Hilversum 1

 

Bouwen voor ouderen

Almere vergrijst in rap tempo. Financiële middelen voor het ouder zijn worden steeds schaarser. Als oud, gepensioneerd woningcorporatieman heb ik veel kennis opgedaan over volkshuisvesting, en met name over huisvesting van zwakkere groepen als gehandicapten en ouderen.

Ik wil me als raadslid sterk maken voor huisvesting van ouderen, aangepast aan de veranderende middelen en behoeften van deze heterogene groep. Omdat ik al bijna 35 jaar in Almere woon en de stad goed ken en door mijn kennis van de volkshuisvesting denk ik op dit gebied van veel nut te kunnen zijn binnen de Almeerse PvdA.

Ik borrel van ideeën die inhaken op de participatiesamenleving, zoals het kabinet die voorstaat en die naar mijn mening het meest haalbaar zijn in een maakbare samenleving, zoals die in Almere bestaat.