Door Jerzy Soetekouw op 16 januari 2015

“Maatwerk vereist bij bomenkap Kruidenwijk”

Op 14 januari namen Ciska van Rijn en Jerzy Soetekouw namens de PvdA-fractie deel aan een wandeling door de Almeerse Kruidenwijk. Deze wandeling stond in het teken van de aanstaande bomenkap in de wijk. Deze bomenkap heeft de wijk in tweeën gespleten met voor- en tegenstanders.

Eibert Draisma, natuurkenner en fel tegenstander van de grootschalige bomenkap, nam de PvdA’ers mee langs de vele Zwarte Elzen en Spaanse Aken die de wijk rijk is.

Overlast
Op verschillende plekken in de Kruidenwijk is goed te zien hoe de bomen voor overlast kunnen zorgen. Op de Klaverweg zijn de gevolgen van wortelopdruk duidelijk zichtbaar. Hierdoor zijn straattegels los komen te liggen. Draisma: “Bij de aanleg van deze wijk is er te strak bestraat, waardoor de bomen te weinig ruimte hebben. Een ophoging verhelpt deze problemen.” Daarnaast ligt er op de Gipskruidweg veel bladafval. Draisma: “Ongeveer een kwart van de bomen aan de Gipskruidweg is ernstig ziek. Dit kun je duidelijk zien aan de basten van deze bomen. Er valt dus wel wat voor te zeggen dat de gemeente deze specifieke bomen wil kappen. De gemeente is echter van plan alle bomen aan de Gipskruidweg te verwijderen en daar, voor de helft minder, nieuwe bomen te planten.”

Kaalslag
In de omgeving van de Distelweg krijgt de PvdA een indruk van de gevolgen van de bomenkap. Een buurtbewoner: “Het is hier een troosteloze boel geworden. Een deel van de straten is opgehoogd en er zijn bomen gekapt. Onze hofjes worden weliswaar vanaf april gerenoveerd, maar in de tussentijd hebben we het bijna een jaar zonder groenvoorzieningen moeten doen.” In de hofjes waar nog geen onderhoud is geweest heerst ongerustheid. Draisma: “Aan het Kweldergrasveld wonen veel senioren. Het valt op dat veel van deze bewoners heel erg georiënteerd zijn op hun hofje. Er zijn veel vogelhuisjes en door het lage hekwerk kijkt iedereen uit op al het groen. Het is vreselijk voor deze mensen als alle bomen daar gekapt worden.”

Oproep aan College
Soetekouw: “Het is duidelijk geworden dat de bomenkap heel erg leeft in de Kruidenwijk. Er zijn grote groepen voor- en tegenstanders van de kap. Wij weten dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen, maar het is wel belangrijk dat de wensen van buurtbewoners serieus worden genomen. De PvdA gaat zich dan ook inzetten voor maatwerk in de bomenkap.” Raadslid Van Rijn: “Het gaat misschien wat ver om per boom naar nut en noodzaak van de kap te kijken, maar met inspraak van de bewoners kom je al een heel eind. Wij willen dan ook dat het College de komende weken de tijd neemt om nog eens met de bewoners in gesprek te gaan. Daarnaast vinden wij dat het bij de gemeentelijke ambitie van Growing Green Cities past dat Kruidenwijk zijn groene karakter blijft behouden.”

 

 

 

 

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw