Door op 23 september 2015

Medemenselijkheid tonen in plaats van angst zaaien

Het is oorlog in andere delen van de wereld. Mensen laten – voor zover die er nog zijn  – huis en haard achter en vluchten naar een oord waar ze hopen vrede en veiligheid te vinden. Op donderdag staat tijdens de raadsvergadering de vraag centraal of de Almeerse politiek kiest voor medemenselijkheid of de angst voor vluchtelingen.

Menselijke wezens hebben zonder onderscheid aanspraak op het uitoefenen van de fundamentele rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dat is de norm die spreekt uit het Vluchtelingenverdrag. Vluchtelingen kunnen die fundamentele vrijheden en rechten niet uitoefenen.

In de landen van herkomst zijn vluchtelingen niet gevrijwaard van oorlog of terreur. Daar heerst het recht van de sterkste en ontbreken de waarborgen van onze rechtsstaat.

Oorlog en terreur zorgen voor een stroom vluchtelingen naar Europa. Nederland neemt zijn humanitaire taak serieus en vangt een klein deel van de vluchtelingen op. Daar heeft de Rijksoverheid in zeer korte tijd veel ruimte voor nodig.

Almere heeft nogal wat ruimte. Almere zou voldoende ruimte kunnen hebben om een deeltje van de vluchtelingen op te vangen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66 en CDA hebben een motie ingediend waarmee het college wordt opgeroepen om te onderzoeken of Almere opvang kan bieden aan vluchtelingen. Daarmee maken deze fracties duidelijk dat het ook voor Almere een plicht van medemenselijkheid is om vluchtelingen niet aan hun lot over te laten.