Medemenselijkheid tonen in plaats van angst zaaien