Door op 13 oktober 2013

Met een wethouder van buiten komt Almere vooruit

Almeerders staan al jaren in de file en de treinen naar het oude land zijn tjokvol in de spits. Daar gaat verandering in komen. Rijkswaterstaat is begonnen met het werk aan de A6. Actuele informatie is op vananaarbeter.nl te vinden.

 

 

Forensen
Veel Almeerders werken ‘over de brug’ en staan dagelijks in de file of reizen met een veel te volle trein. De gemeente Almere heeft in het verleden herhaald en tevergeefs geprobeerd betere verbindingen met het oude land te krijgen. Wethouders liepen meerdere malen stuk op het ontbreken van belangstelling bij de rijksoverheid.

Extern
Mede dankzij de inzet van wethouders van buiten heeft de gemeente Almere nu harde afspraken over het verbreden van de Hollandse burg en de uitbreiding van het aantal treinen dat van Almere naar het oude land rijdt. Er is nog geen afspraak over een snelle verbinding door het IJmeer. Daarvoor liggen de ijzers al wel in het vuur.

Kromslootpark
Rijkswaterstaat had in het Kromslootpark een grote spaghetti van asfaltwegen gedacht om het autoverkeer ruim baan te geven. Dankzij de wethouder van buiten Adri Duivesteijn blijft het bij een veel beperktere ingreep in het groen van het Kromslootpark.

Voorlichting
Rijkswaterstaat is begonnen met de eerste werkzaamheden voor het verbreden van de A6.  Op verzoek van de gemeente hebben Rijkswaterstaat en de wegenbouwers een voorlichtingsavond gehouden voor de inwoners van Almere. Een week later is ook de gemeenteraad door Rijkswaterstaat en de wegenbouwers bijgepraat: http://politiekemarkt.almere.nl/Vergaderingen/Politieke-Markt/2013/26-september/19:00