15 maart 2015

Naar een nieuw sociaal Europa

In een nieuw sociaal Europa hebben zoveel mogelijk mensen een baan met een fatsoenlijk loon. Een nieuw sociaal Europa heeft een sterk stelsel van sociale zekerheid. Een nieuw sociaal Europa heeft een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie.

Na de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het (huidige) neoliberale Europa waar bedrijven zo min mogelijk belasting betalen en waar concurrentie zorgt voor een race naar de bodem van arbeidskosten, is het tijd voor een nieuw sociaal Europa.

Op 17 maart 2015 zal Europees parlementariër Paul Tang (PvdA) schetsen hoe Europese sociaal democraten werken aan dat nieuwe sociale Europa. Paul Tang zal laten zien dat het ‘andere’ Europa dichter bij de Nederlandse samenleving staat. Nederlander en Europeaan Paul Tang gaat in op de urgentie om dit Europa van iedereen vorm te geven.

Iedereen die in gesprek wil met Europarlementariër Paul Tang is op 17 maart 2015 welkom op de Wisselweg 200 in Almere Stad. De deuren gaan open om 19.30 uur. Na een inleiding van Paul Tang is er ruimte om Paul te bevragen.