Door op 23 oktober 2014

Niemand tussen wal en schip

De begroting voor 2015 is de eerste van deze coalitie. 2015 wordt een jaar met grote veranderingen. Almere mag meer gaan doen met minder. Er is zelfs minder geld om nieuwe dingen aan te jagen. Maar het is ook een begroting met een duidelijke waarborg: niemand zal tussen wal en schip vallen.

In onze technologisch hoog ontwikkelde samenleving is werk wezenlijk om mee te kunnen doen. Veel eenvoudige arbeid lijkt te verdwijnen. Dat heeft ontwrichtende maatschappelijke gevolgen voor burgers die niet overladen zijn met vaardigheden. Waar is de koffiejuffrouw gebleven? Is dat niet het soort arbeid waar mensen naar snakken die ook in de toekomst nauwelijks kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt? Een heel grote werkgever – de Rijksoverheid – neemt schoonmakers weer in dienst. Het college meldt dat de overheid geen banen creëert. Die mededeling doet afbreuk aan het feit dat de gemeente een van de grootste werkgevers in Almere is. Waarom zou Almere het goede voorbeeld van het Rijk niet kunnen volgen? De PvdA vindt dat de gemeente daar eens serieus naar moet kijken. Om te voorkomen dat mensen met minder kansen permanent zonder perspectief aan de kant blijven staan.

De begroting maakt duidelijk dat er minder geld is om nieuwe dingen aan te jagen. Het is goed dat er boekhoudkundige maatregelen getroffen zijn om het grondbedrijf gezond te houden. Met krapte zullen we nog wel even moeten leven. In het coalitieakkoord is niet voor niets soberheid verankerd.

De PvdA heeft in het verleden duidelijk gemaakt dat de personeelskosten van extra formatie niet een op een doorvertaald moesten worden naar hogere organisatiekosten. Daarom heeft de PvdA met instemming waargenomen dat er een einde is gekomen aan de autonome groei van de overhead. Een goed voorbeeld van soberheid.

Bij de PvdA is de vraag opgekomen of het kompas van de soberheid  bij het gemeentelijk vastgoed niet tot andere keuzes zou moeten leiden. Waarom gebouwen slopen of leeg laten staan als er een schreeuwend tekort is aan betaalbare huisvesting voor Almeerders die onverwacht het dak boven het hoofd kwijt zijn geraakt? Waarom heeft Almere – terwijl de vraag groeit en groeit en het aanbod betaalbare huurwoningen krimpt- nog steeds geen corporatiehotel voor noodgevallen? Kan er wat meer vaart worden gezet achter de wedstrijd voor het realiseren van duurzaam betaalbare woningen? Wanneer gaat de eerste heipaal de grond in?

De PvdA is blij omdat het extra geld voor het beheer en het onderhoud van de stad geheel en al besteed zal worden aan het werk in de wijken en in de buurten. Zo zien de Almeerders dat de gemeente hun wijken en buurten op orde houdt. Zo groeit het contact van de gemeente met de Almeerders in de wijken. De PvdA wacht vol ongeduld op de plannen om in de focuswijken Almeerders met problemen een zetje de goede kant op te geven.

Ook bij beheer en onderhoud ziet de PvdA dat het college het gevecht met de autonome groei van de organisatiekosten is aangegaan. Het extra geld zal aan menskracht in de wijken worden uitgegeven en niet aan denkkracht op het stadhuis. Ziet het college het als een uitdaging om steeds meer van het geld voor beheer en onderhoud in de wijken terecht te laten komen? Kan met dat extra geld meer en eerder klein onderhoud in de wijken worden uitgevoerd, zodat er minder geld nodig is voor groot onderhoud?

Het college zet in op een stevige wens van de PvdA. Het gaat de strijd tegen de laaggeletterdheid aan. De beheersing van  het Nederlands verheft mensen en zet ze in hun kracht. De beheersing van het Nederlands is onmisbaar in onze technologisch hoog ontwikkelde en tegelijkertijd beschaafde samenleving.

Met deze inzet maakt Almere duidelijk dat onze stad oog heeft voor hen die het op eigen kracht niet redden in onze complexe samenleving. Met deze inzet maakt Almere duidelijk dat hier niet het recht van de sterkste of dat van de grootste mond heerst. Almere is een stad waar iedereen telt, een stad waar iedereen mee kan doen en niemand tussen wal en schip hoeft te vallen.